Aktualitātes

Covid-19 skartie uzņēmēji no šodienas var pieteikties ALTUM atbalsta programmām

Krīzes skartie uzņēmumi no šodienas, 25. marta, var pieteikties pagājušajā nedēļā valdībā apstiprinātajiem Attīstības finanšu institūcijas ALTUM jaunajiem atbalsta instrumentiem – garantijām banku kredītu brīvdienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem. Abi atbalsta instrumenti izstrādāti sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un to īstenošanu saskaņojusi Eiropas Komisija. Garantijas banku kredītu brīvdienām ļaus  bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem, kas paredzēti uzņēmējiem, kuriem būtiski samazinājies darbības apjoms.  “Mēs, ALTUM, kopīgi ar valdību un bankām esam gatavi operatīvi palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt grūtības, kuras radušās Covid-19 negatīvās ietekmes dēļ. Kopējā abu jauno finanšu instrumentu pozitīvā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību pārsniegs 900 miljonus eiro. Domājot par klientu ērtībām un pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, esam izveidojuši zvanu centru, lai attālināti nodrošinātu konsultācijas par abām jaunajām ALTUM atbalsta programmām Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Vienlaikus uzņēmējiem joprojām ir pieejami arī visi pārējie ALTUM piedāvātie atbalsta instrumenti, tai skaitā finansējums biznesa uzsācējiem, finansējums dažāda kalibra MVU, aizdevumi lauksaimniecības zemes iegādei, Zemes fonda pakalpojumi un citi,” skaidro ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Kredītu garantijām paredzētais finansējums 50 miljonu eiro* apmērā ļaus bankām restrukturizēt aizdevumus par kopējo summu, kas pārsniedz 700 miljonus eiro. Tikmēr apgrozāmo līdzekļu programma aizdevumos uzņēmumiem, kuriem šā brīža krīzes apstākļos mazinājušies ikdienas darbības nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi,  piešķirs kopumā 200 miljonus eiro. Svarīgi: ·         Garantijas banku kredītu brīvdienām un krīzes apgrozāmie līdzekļi paredzēti tikai vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem. ·         Lai saņemtu ALTUM atbalstu, uzņēmumam jābūt ilgtermiņā dzīvotspējīgam un jāpierāda, ka atbalsts palīdzēs pārdzīvot krīzi un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību. ·         Par garantiju kredīta brīvdienām jāinteresējas pie savas bankas, līdzīgi arī ar apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem – primāri par apgrozāmajiem līdzekļiem jākonsultējas ar banku. Ja banka aizdevumu nepiešķir, jāvēršas ALTUM. ·         ALTUM zvanu centrs darbosies katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. nr. 26655309, e-pasts: info@altum.lv. ·         Zvanu centrs konsultē tikai par ALTUM piedāvātajām atbalsta programmām. Par citiem atbalsta veidiem saistībā ar Covid-19 iespējams sazināties pa Valsts kancelejas sadarbībā ar Tet izveidoto vienoto diennakts tālruni 8345. Par ALTUM kredīta brīvdienu garantiju: -       Garantiju piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī kredītiestāde ir apliecinājusi, ka likviditātes atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes rezultātā. -       Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem komersantiem, tai skaitā lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs. -       Tā segs līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī). -       Maksimālais termiņš – investīciju aizdevumiem un līzingam – 6 gadi; apgrozāmiem līdzekļiem - 3 gadi. -       Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 miljoniem eiro. -       Garantija tiks sniegta par jauniem vai esošiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, ja kredītiestāde pagarinās līgumu darbības termiņu, kā arī par esošiem investīciju aizdevumiem un finanšu līzingu, ja kredītiestāde atliks pamatsummas maksājumus līdz diviem gadiem un, ja nepieciešams pagarinās finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu. -       Garantija paredzēta visām uzņēmējdarbības nozarēm, vienlaikus ievērojot noteiktos valsts atbalsta nozaru ierobežojumus (piemēram, azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība u.c.) -       Garantijas tiks sniegtas līdz 2020. gada 31.decembrim Par ALTUM aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem: -  Aizdevumu piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī uzņēmums var pierādīt, ka  atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes dēļ, kā arī to, ka papildu finansējums palīdzēs atgūties un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību. - Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem komersantiem, tai skaitā lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs. -          Aizdevuma summa ir līdz 1 miljonam eiro, bet ne vairāk kā 1) 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, vai 2) divkāršs uzņēmuma izmaksātais kopējais atalgojuma apjoms (t.sk. sociālās iemaksas) 2019. gadā,  vai 3) pamatots nepieciešamais likviditātes apjoms darbības nodrošināšanai turpmākiem 12 mēnešiem. -   Aizdevuma termiņš ir līdz 3 gadiem, aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt līdz 12 mēnešiem. -  Aizdevumam ir būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības, ņemot vērā uzņēmuma aktīvus, kā arī samazināta % likme. -   Aizdevumi tiks izsniegti līdz 2020. gada 31.decembrim. Pieteikumus valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un nepieciešamos dokumentus klienti varēs iesniegt tikai elektroniski portālā mans.altum.lv. Konsultācijas pieejamas pa tālruni 26655309, zvanot darba dienās no plkst. 9.00-18.00. Aktuālā informācija par visiem ALTUM piedāvātajiem finanšu instrumentiem un īstenotajām atbalsta programmām ir aplūkojama gan ALTUM interneta vietnē www.altum.lv, gan ALTUM sociālo tīklu kontos: Facebook, Twitter, LinkedIn un YouTube.  Papildu informācijai: Sandra Eglīte ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste T: 26577810 sandra.eglite@altum.lv   Par ALTUM Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

25.03.2020

COVID-19 ietekmes mazināšanai komersantiem būs pieejami aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem un kredītbrīvdienu garantijas

Ministru kabinets š.g. 19. marta sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar finanšu institūciju Altum un Finanšu nozares asociāciju izstrādātās atbalsta programmas, lai sniegtu atbalstu apgrozāmo līdzekļu un kredītu aizdevumu veidā uzņēmējiem, kuru darbību negatīvi ietekmē koronavīrusa COVID-19 izplatība. “Ārkārtējā situācija un ieviestie pastiprinātie drošības pasākumi sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu ietekmē lielāko daļu uzņēmēju un Latvijas ekonomiku kopumā. Vairums uzņēmēju norāda, ka izjūt apgrozāmo līdzekļu trūkumu un grūtības kredītsaistību segšanai. Lai to risinātu, Ekonomikas ministrija gatavo vairākus atbalsta pasākumus. Valdības šodien pieņemtie lēmumi vērsti uz apgrozāmo līdzekļu trūkuma novēršanu, kā arī to risku mazināšanu, kas saistīti ar darba vietu samazinājumu, piespiedu dīkstāvi un uzņēmējdarbības likvidāciju COVID-19 izraisīto seko rezultātā,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko. Altum apgrozāmo līdzekļu aizdevumi būs pieejami saimnieciskās darbības veicējiem (gan mazajiem un vidējiem, gan lielajiem uzņēmumiem), kuru darbību ietekmējusi koronavīrusa COVID-19 izplatība. Aizdevums būs pieejams situācijās, kad kredītiestādes pārtraukušas finansēt vai nepiešķir jaunus apgrozāmo līdzekļu aizdevumus vai kredītlīnijas; to sniegs uz termiņu līdz 3 gadiem. Programmas ietvaros kopumā tiks piešķirti aizdevumi 200 milj. EUR apmērā. Ņemot vērā, ka COVID-19 izplatība visvairāk ir skārusi tūrisma nozares darbību Latvijā, programmas ietvaros būs iespēja tūrisma nozares uzņēmumiem aizdevuma procentu likmi samazināt par 50% mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vai par 15% lielajiem uzņēmumiem noteiktās tūrisma (un saistītajās) nozarēs. Tāpat Altum piešķirs aizdevumus investīciju veikšanai, apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā, kredītlimitu (kredītlīniju un overdraftu), finanšu līzingu un finanšu līzingu limitu finansēšanai uzņēmumiem, kuru darbību negatīvi ir ietekmējusi koronavīrusa COVID-19 izplatība.  Altum kredītbrīvdienu garantijas būs pieejamas visu nozaru uzņēmumiem (izņemot valsts atbalsta regulu ierobežojumus - azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība u.c.) situācijās, kad Covid-19 ietekmē (pārtraukti piegāžu līgumi, būtiski kritušies pārdošanas apjomi, piegāžu dēļ apturēta ražošana u.c.) saimnieciskās darbības veicējs nevar pilnā vai daļējā apmērā veikt kredīta maksājumus, bet kredītiestāde piekrīt atlikt kredīta vai līzinga pamatsummas maksājumus.  Programmas ietvaros uzņēmumiem tiks sniegtas kredītbrīvdienu garantijas par esošiem investīciju un līzinga finanšu pakalpojumiem, kā arī par jauniem apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem vai esošiem apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem. Garantija segs līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī) un tā maksimālais termiņš būs 2 gadi. Garantiju programma palīdzēs izsniegt komersantiem aizdevumus 715 milj.EUR apmērā. Plašāka informācija par jaunajām atbalsta programmām uzņēmumiem, kuru darbību ietekmēja koronavīrusa COVID-19 izplatība pieejama finanšu institūcijas Altum tīmekļa vietnē.  Kā ziņots iepriekš, Ekonomikas ministrija strādā pie virknes pasākumiem, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem, kuru darbību negatīvi ietekmējusi vīrusa COVID-19 izplatība.  Š.g. 17.martā valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu piemērot nodokļu brīvdienas jeb nodokļa nomaksas atlikšanu līdz trīs gadiem bez kavējuma naudas aprēķina tiem uzņēmumiem, kas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā būs iesnieguši motivētu iesniegumu, pamatojot Covid-19 radīto ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību - apgrozījuma kritumu, piegādes ķēžu pārrāvumu, eksporta piegāžu pārrāvumu un ārkārtas situācijas tiešu radītu ietekmi. Attiecīgi Finanšu ministrija līdz š.g. 24.martam sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” un saistītajos tiesību aktos.   Valdībai vēl būs jālemj par eksporta kredītu garantiju ieviešanu, risinājumu atbalstam uzņēmuma dīkstāves gadījumā, kā arī specifiskiem atbalsta instrumentiem tūrisma nozares komersantiem. Tāpat Ekonomikas ministrija piedāvās atsevišķu nozaru darbiniekiem atbalstu apmācību organizēšanai līdz diviem mēnešiem, tādējādi saglabājot darba vietas. Vienlaikus svarīgi paredzēt atbalstu darbinieku pārkvalifikācijai. Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa prese@em.gov.lv

19.03.2020

LIAA izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu 15 biznesa inkubatoros

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai. No 2020. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā – Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubatorā Rīgā. Atbalsta programmām aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Tāpat biznesa ideju autori varēs pievienoties 6 mēnešu pirmsinkubācijas programmai kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Pirmsinkubācija ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmai biznesa inkubatoros Bauskā, Kuldīgā, Daugavpilī, Madonā, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Rēzeknē, Ogrē, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubatorā notiks no 1. marta līdz 20. martam. Liepājas biznesa inkubators un Siguldas biznesa inkubators pieteikumus pirmsinkubācijai pieņems no 1. aprīļa līdz 15. aprīlim. Pieteikumus pirmsinkubācijai un inkubācijai varēs iesniegt klātienē kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas termiņa laika zīmogs – līdz plkst. 23:59). Interesenti – jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori – aicināti apmeklēt Info dienas 2. martā 18:00, 9. martā 18:00 un 16. martā 18:00 LIAA Liepājas biznesa inkubatorā Dārza ielā 4/8, Liepājā, lai vairāk uzzinātu par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas kārtību inkubatorā. Informācija par visiem atvērtajiem LIAA Liepājas biznesa inkubatora pasākumiem pieejama: https://www.facebook.com/pg/LIAALiepaja/events/. LIAA aicina pievienoties lielākajai jauno uzņēmēju kopienai, kuru kopējais apgrozījums ir 70 miljoni eiro un kopējās piesaistītās ārējās investīcijas sasniedz 12 miljonus eiro. Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros ir 701 dalībnieks. No tiem 249 ir biznesa ideju autori vai uzņēmumi, kuri pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas biznesa idejas dzīvotspēju, un 452 uzņēmumi ir inkubācijas programmā. Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu sešu mēnešu garumā ir izgājis 1141 biznesa ideju autors. LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators". Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0 Publicitātes foto: https://failiem.lv/u/y9d73vnd Papildu informācija: LIAA Liepājas biznesa inkubators Adrese: Dārza iela 4/8, Liepāja E-pasts: liepaja@liaa.gov.lv Tālrunis: 62401092 Facebook | Instagram

25.02.2020

Biznesa un karjeras iespēju festivāls

Vēlies savā dzīvē pārmaiņas, meklē jaunas atklāsmes un zināšanas vai arī domā, kā kvalitatīvi pavadīt dienu, - atnāc 22 un 23. martā uz Liepājas Olimpisko centru, kur norisināsies Biznesa un karjeras festivāls “Uzņēmēju dienām Kurzemē 2019”. Festivāla laikā norisināsies uzņēmumu, izglītības iestāžu un skolēnu mācību uzņēmumu izstāde, mājražotāju un amatnieku gadatirgus ar īpaši pievilcīgām atlaidēm izstādes apmeklētājiem. Uzņēmēju dienas ir gaidīts pasākums, jo tās ietvaros vienkopus pulcēsies gan reģiona uzņēmēji, gan novadu pārstāvji, mācību iestādes, skolnieki, kā arī iedzīvotāji ar mērķi iegūt informāciju par jaunākajām aktualitātēm. Apmeklētāji tādejādi varēs uzzināt par vakancēm un pieprasītākajām profesijām uzņēmumos. Uzņēmējiem tā būs iespēja vienlaikus uzrunāt darba gan meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes darbiniekus, kuriem svarīgi uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas no viņiem tiks sagaidītas nākotnē. Pasākuma organizators ir Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), kura šogad ir parūpējusies par īpaši interesantu saturu apmeklētājiem un dalībniekiem. Vēršam uzmanību, ka notiks lielā loterija visiem apmeklētājiem – iespēja piedalīties SPECBALVU IZLOZĒ: laimēt ielūgumus uz Rally Liepāja 2019, koncertiem un Liepājas pilsētas dāvanu kartes. Pasākumā ieeja bezmaksas. ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI! 22. marts 10:00 – 18:00 Lielā arēna 23. marts 10:00 – 17:00 Lielā arēna 11:00  Atklāšana. Liepājas BJC kora “Reverberācija” solistu grupa. Vadītājs Andris Mockus 12:00  Biznesa forums “Tehnoloģijas biznesā – izaicinājumi, ekspektācijas un to nepieciešamība” 15:00  Ekspertu diskusijas             11:00 Liepājas aktrišu folkloras apvienība “Atštaukas”   12:00 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vaduguns”   12:30 PIKC Liepājas Valsts Tehnikuma tērpu skate               Katrīnas Modes Nama pavasara/ vasaras kolekcijas modes skate       Saules zāle 11:30 un 12:30 Semināri:            Kā būt veiksmīgam jaunietim    mūsdienu darba tirgū   13:00 LM&MS modeles demonstrē LMMDV radītos ekstraordināros tērpus              “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” dalībnieku sumināšana   13:30 Zīmola "EPIFANIA" izsmalcinātās sieviešu veļas demonstrācija                Postfolka apvienība "Saule i tuvāk”   14:00 Vokālais ansamblis “Šokolāde”         14:30  Bērnu zīmols Twinkle Twinkle LV un modeļu aģentūra „Mazās zvaigznes”   15:00  Mūsdienu deju studija “Rotaļa”   15:30  Speciālbalvu izloze   16:00  DarKy’s Dance School   Abas dienas   ·        • Veikala “Ganību māja” radošās konditorejas meistarklases kūku dekorēšanā ·        • ZINOO radošās darbnīcas bērniem ·        • BMX paraugdemonstrējumi ·        • Loterijas un konkursi ar vērtīgām balvām ·        • Jaunākās tehnikas paraugdemonstrējumi ·        • Īpaši pievilcīgas atlaides izstādes apmeklētājiem Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/330770424203071/?event_time_id=330770434203070&active_tab=discussion vai www.chamber.lv

15.03.2019

Biznesa un karjeras iespēju festivāls uz “Uzņēmēju dienām Kurzemē 2019”

Vēlies savā dzīvē pārmaiņas, meklē jaunas atklāsmes un zināšanas vai arī domā, kā kvalitatīvi pavadīt dienu, - atnāc 22 un 23. martā uz Liepājas Olimpisko centru, kur norisināsies Biznesa un karjeras festivāls “Uzņēmēju dienām Kurzemē 2019”. Ikgadējās Uzņēmēju dienas ir jau tradicionāls un gaidīts pasākums, jo tās ietvaros vienkopus pulcēsies gan reģiona uzņēmēji, gan novadu pārstāvji, mācību iestādes, skolnieki, kā arī iedzīvotāji ar mērķi iegūt informāciju par jaunākajām aktualitātēm, ko ikdienas ritmā bieži vien nav iespējams uzzināt. Apmeklētāji tādejādi varēs uzzināt par vakancēm un pieprasītākajām profesijām uzņēmumos, kā arī to apguves iespējām. Uzņēmējiem tā būs iespēja vienlaikus uzrunāt  gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes darbiniekus, kuriem svarīgi uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas no viņiem tiks sagaidītas nākotnē. Pasākuma organizators ir Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), kura šogad ir parūpējusies par īpaši interesantu saturu apmeklētājiem un dalībniekiem. Festivāla dienas, pēc tematikas un mērķauditorijas, būs sadalītas divās daļās, kur pirmā diena tiks veltīta vairāk biznesam, skolniekiem un darba meklētājiem karjeras iespējām.  Savukārt otrā diena vairāk tiks orientēta uz plašo apmeklētāju interesēm, piedāvājot dažādas kultūras, modes, izklaides, šovu aktivitātes. 22. martā notiks pasākuma atklāšana ar LTRK un Liepājas pilsētas domes vadības uzstāšanos. Tam sekos Biznesa forums, kurā kā virstēma būs informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas prasme dažādās dzīves sfērās, kas ieņem arvien vien lielāku vietu visus procesos. Dalību Biznesa forumā apstiprinājuši uzņēmuma pārstāvji no LSEZ, AS Citadele banka, ELKO EP Baltic, TEST DEV LAB, Coworking Liepāja, Guru Academy un tiks runāts par tehnoloģiju klātesamību un nozīme mūsdienu procesos, kā automatizācijas procesi palīdz ietaupīt, kur un kā meklēt darbiniekus, un Kurzemes IT komūnas uzrāvienu. Paralēli risināsies pasākums skolu jauniešiem ar tēmu “Kā būt veiksmīgam jaunietim mūsdienu darba tirgū”. 23. martā, festivāla otrajā diena, kultūras un izklaides programmā piedalīsies dažādi Liepājas kultūras kolektīvi, būs modes un tērpu kolekciju demonstrācijas, radošās konditorejas meistarklases kūku dekorēšanā, ZINOO radošās darbnīcas bērniem, BMX un jaunākās tehnikas paraugdemonstrējumi. Festivāla laikā norisināsies izglītības iestāžu un skolēnu mācību uzņēmumu izstāde, mājražotāju un amatnieku gadatirgus ar īpaši pievilcīgām atlaidēm izstādes apmeklētājiem. Vēršam uzmanību ka notiks lielā loterija visiem apmeklētājiem – iespēja piedalīties SPECBALVU IZLOZĒ: laimēt ielūgumus uz Rally Liepāja 2019, koncertiem un Liepājas pilsētas dāvanu kartes. Pasākumā ieeja bezmaksas. BEZMAKSAS. ATNĀC, ATKLĀJ, IEPAZĪSTI! “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” sadarbības partneri: Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas SEZ un Banka Citadele. Informatīvais atbalstītājs “Kurzemes radio”. Afišu skatīt: Šeit.

11.03.2019