Piekļūstamības paziņojums

Centrālās statistikas pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Brocēnu novada pašvaldības tīmekļvietni – www.broceni.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais Initiates file downloadpiekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Tīmekļvietnē iestrādātie

Šajā tīmekļvietnē ir iestrādāti četri dažādi fonta izmēri, kurus Jūs varat izvēlēties uzspiežot uz ikonas Iestatījumi. Izvēloties A+ vai A-, viss tīmekļvietnes saturs tiek palielināts/samazināts attiecīgajā izmērā.

Kontrasta maiņa

Šī vietne ļauj lietotājiem iegūt lielāku teksta kontrastu, mainot satura krāsas. Tīmekļvietnes kontrastu iespējams nomainīt trīs dažādās krāsās:

  • balts teksts uz melna fona;
  • dzeltens teksts uz melna fona;
  • melns teksts uz dzeltena fona.

Mainīt satura krāsas var uzspiežot uz ikonas Iestatījumi un uzspiežot uz vēlamā kontrasta krāsām.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

www.broceni.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Daļēji www.broceni.lv tīmekļvietnes ievietotajiem materiāliem, diagrammām, ilustrācijām nav pieejamas tekstuālas alternatīvas (“alt text”). Tīmekļvietnes ievietotiem materiāliem ir uzsākta tekstuālās alternatīvas (“alt text”) ieviešana.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.12.2020. Izvērtēšanu veica tehniskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti un sabiedrisko attiecību speciāliste. Initiates file downloadIzvērtējumu apliecinošs dokuments.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams (video subtitri), citā formātā, piedāvājam kā alternatīvu e-pasta saziņu pasts@broceni.lv .

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: Opens window for sending emailpasts@broceni.lv 

Zvaniet:  +371 63807300

Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgi ir tehniskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti, sabiedrisko attiecību speciāliste.
E-pastā: Opens window for sending emailpasts@broceni.lv 
Tālrunis: +371 63807300

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 8.12.2020 un atkārtoti pārskatīts 22.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Brocēnu novada informācijas sistēmu administratori, sabiedrisko attiecību speciāliste.