Sabiedrības līdzdalība

Sākas atkritumu savākšanas un labiekārtošanas talku pieteikšana

Sākot ar šodienu, mēnesi pirms Lielās Talkas, kas norisināsies 24. aprīlī,  visiem talkotājiem ir iespēja pieteikt savas talkas talkošanas tiešsaistes kartēs Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās Talkas norises brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā vienotos Latvijas sakopšanā. Talkas.lv mājaslapā visi talkotāji var gan apskatīties “Piesārņoto vietu karti”, plānojot savus Lielās Talkas darbus, gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, talkotāji aicināti lielāku uzsvaru likt uz individuālo talkošanu, tāpēc ir pieejama arī īpašā SOLO talkas karte, kur savu atkritumu savākšanas vietu var atzīmēt tie, kuri dosies talkot vienatnē. Mājaslapā atrodamas trīs interaktīvās Lielās Talkas kartes, kurās var pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritumu savākšanas talku:  - “Lielās Talkas’21 karte” talkotāji aicināti pieteikt trīs veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas vai apvienotās talkas labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas: https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/  - “Solo Talkas’21 karte” savas talkas ir aicināti pieteikt tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, sakopt savu apkārtni vai savu māju tuvumu. Tā ir iespēja individuālajiem talkotājiem pievienoties plašajam Latvijas talkotāju pulkam, lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos: https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/ (zināšanai: SOLO talkotājiem savāktie atkritumi jānogādā oficiālajās talkošanas vietās, kuras atrodamas kopējā talkošanas kartē) - “Piesārņoto vietu karte” Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos novados un reģionos, tādā veidā norādot, kur sakopšanas darbi būtu īpaši nepieciešami: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/  Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā”,  jo ikviens no mums var dot savu artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un tīrāko valsti pasaulē. Jau šonedēļ vairākas pašvaldības ir sākušas aicināt savus iedzīvotājus aktīvi pieteikt talkas Lielās Talkas mājaslapā.  Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja, piebilst: “Ik dienu saņemam atbalstu un pozitīvas atsauksmes gan no pašvaldībām, gan iedzīvotājiem par to, ka esam tomēr radījuši apstākļiem atbilstošus formātus un veidus, lai cilvēki varētu arī šogad doties Lietajā Talkā. Manuprāt, ir ļoti būtiski tieši tagad radīt cilvēkos šo saliedētības sajūtu par to, ka lai gan katrs atsevišķi, mēs tomēr esam visi kopā un darām kopīgu darbu ar vienotu mērķi. Mūsu pašvaldību koordinatori jau aktīvi darbojas un sāk informēt cilvēkus par talkošanas iespējām. Īpaši šajos sarežģītajos apstākļos redzu, ka Lielā Talka kļūst par sabiedrības saliedējošo aktivitāti. Tāpēc aicinu cilvēkus pieteikt savas talkošanas vietas kartēs, lai redzam, cik daudz talkotāju šogad piedalās un kuras vietas Latvijā tiek sakoptas. Tāpat aicinu visus arī dalīties ar savām aktivitātēm sociālajos tīklos, tādā veidā rosinot arī citus iesaistīties talkošanā.” Šogad pirmie, kas pieteica savu talku bija, Mārupes novada sporta entuziastu biedrības “Jaunmārupe skrien!” pārstāvji. Uģis Kronbergs un Atis Kļavis, biedrības valdes locekļi, norāda: “Esam biedrība, kura apvieno skriešanas un aktīvā dzīvesveida piekritējus. Šogad Lielās talkas laikā Mārupes novadā organizējam atkritumu savākšanas akciju, skrienot vai jebkurā citā aktīvā veidā pārvietojoties, ko moderni dēvē par plogingu. No 23.aprīļa līdz 25.aprīlim (ieskaitot) aicinām aktīvā dzīvesveida piekritējus un visus kuriem ir svarīga vide kādā dzīvojam, veicot savas ikdienas pastaigas, nūjošanu vai skrējienus, savākt redzamos atkritumus maisos un nogādāt tos uz atkritumu savākšanas punktu – Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē (laukums autobusu Nr.:10. un Nr.:55 galapunktā, pretim mūzikas un mākslas skolai). Ceram ar šo akciju aizsākt un popularizēt ploginga idejas iedzīvināšanu un veikt šādas aktivitātes arī turpmāk.” Kā talkot COVID-19 laikā? SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti; DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci; ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem. Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. 2019. gada augustā patronāžu pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu Papildu informācijai: Nikola Matjušenko Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante  mob.26431149  e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com

26.03.2021

AUTOMAZGĀTAVAS, LIELCIECERES IELA 2B, BROCĒNOS, BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos, Brocēnu novadā paredzēts būvēt automazgātavu.  Saskaņā ar SIA "Brocēnu sporta centrs" pasūtījumu 2020.gada septembrī, pamatojoties uz topogrāfisko izpēti, projektēšanas uzdevumu un īpašumu apliecinošiem dokumentiem. Projekta mērķis ir jaunas automazgātavas būvniecība ar iespēju vienlaicīgi apkalpot 3 transporta līdzekļus. Pēc Brocēnu pilsētas teritorijas plānojuma vietā, kur paredzēta būvniecība zemes gabala atļautais lietošanas veids ir atbilstoša plānotajai iecerei. Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes ir iesniedzamas Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Lielcieceres iela 3, Brocēnos, vai sūtot uz e-pastu pasts@broceni.lv .  Publiskā apspriešana ir uz laiku, ne mazāku par četrām kalendārajām nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājas lapā publicēts lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu.  Aptaujas lapa (.doc); Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu; Būvniecības iecere. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  Brocēnu novada būvvalde nolemj: • pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 19.februārim; • noteikt, ka ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos (datums var mainīties, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī). Izskatot jautājumu par publiskās apspriešanas pagarināšanu objektam “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni” Brocēnu novada būvvalde konstatēja: 2020. gada 26.novembrī Brocēnu novada būvvalde nolēma uzsākt būvniecības ieceres “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni”(turpmāk – Būvniecības iecere) publisko apspriešanu ar apspriešanas laiku no 2020.gada 30.novembra līdz 7.janvārim un būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme laiku 2020.gada 4. janvārī  plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos. Ar MK rīkojumu nr. Nr. 801, kas paredzēja ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 2021.gada 7. februārim, būvvalde nolēma rīkot Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmi 2021.gada 18. februārī plkst. 17:00 Lielcieceres ielā 2B, Brocēnos. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020.gada 2. decembrī tika veikti grozījumi (Rīkojums Nr. 719) pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 11. janvārim, un 2020.gada 30. decembrī tika veikti grozījumi (Rīkojums Nr. 801) pagarinot ārkārtējo situāciju līdz 2021.gada 7. februārim. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655. Ņemot vērā aizvien pieaugošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un mērķtiecīgākai infekcijas ierobežošanai, Ministru kabinets pagarinājis ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim.  MK rīkojumā nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2020.gada 30. decembra grozījumos iekļauts aizliegums rīkot publiskus pasākumus klātienē, kas ietver arī Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmi. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Brocēnu novada būvvalde nolemj: pagarināt objekta “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni “ publisko apspriešanu līdz 2021.gada 2.martam. noteikt, ka Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 1. martā plkst. 17:00 ZOOM platformā tiešsaistē.  Pievienoties: https://zoom.us/j/9178865710?pwd=bm91TlpKSXlMRFQwQ3h4cEEwRjlhdz09 Meeting ID: 917 886 5710 Passcode: broceni Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei “Automazgātuves būvniecība, Lielcieceres iela 2B, Brocēni” Lēmums par būvatļauju.

15.03.2021

SIA “Eko Kurzeme” aicina uzņēmumus un iestādes pieteikties bateriju šķirošanas kastēm

Veicinot dažādu atkritumu veidu šķirošanu un nonākšanu pārstrādē, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Kurzeme” kampaņas “Neindē dabu – tā saindēs Tevi” ietvaros aicina Saldus, Brocēnu, Aizputes, Grobiņas, Skrundas, Pāvilostas novadu, kā arī Liepājas uzņēmumus un iestādes pieteikties speciālām bateriju šķirošanas kastēm izmantošanai birojos, ražotnēs un citās vietās.  Pieteikt šķirošanas kastes un pēc tam arī to tukšošanu uzņēmumi un iestādes var, zvanot SIA “Eko Kurzeme” klientu centram Liepājā pa tel.20201995 vai klientu centram Saldū pa tel. 22022418, vai arī rakstot uz e-pastu info@ekokurzeme.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar klientu vienosimies par kastes saņemšanas iespējām. Sašķiroto bateriju savākšanu pēc iepriekšēja pieprasījuma nodrošina SIA “Eko Kurzeme”. Iedzīvotājiem bateriju šķirošanas kastes publiskai lietošanai jau pieejamas dažādās tirdzniecības vietās, tostarp veikalos “RIMI”, “MAXIMA”. Lielāku daudzumu bateriju un akumulatoru iespējams nogādāt arī uz SIA “Eko Kurzeme” atkritumu šķirošanas laukumiem – Liepājā, Ezermalas ielā 11, un Saldū, Dzirnavu ielā 30.  Bateriju šķirošanas kastēs iedzīvotāji aicināti izmest jebkuras formas un veida baterijas. Tās visas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi. To nonākšana dabā, tostarp arī poligonā, nodara būtisku kaitējumu videi, atstājot negatīvu ietekmi uz arī uz cilvēka veselību. Viena dabā izmesta pirkstiņbaterija rada augsnē piesārņojumu aptuveni diena kvadrātmetra platībā, kas var saglabāties gandrīz gadsimtu. Turpretī šķirojot baterijas, tās nonāk otrreizējā pārstrādē. No iegūtajām izejvielām tiek radītas jaunas lietas, tādējādi novēršot pirmreizējo dabas materiālu izmantošanu ražošanā. Šķirošanas kampaņu “Neindē dabu – tā saindēs Tevi” īsteno Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar partneriem. Tās mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību bateriju negatīvajai ietekmei uz vidi, kā arī veicināt to šķirošanu. Plašāka informācija par bateriju šķirošanas kampaņu pieejama www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”.  Vairāk informācijas par atkritumu šķirošanas iespējām, kā arī citiem SIA “Eko Kurzeme” pakalpojumiem pieejama www.ekokurzeme.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, zvanot pa tel. 22013939 vai rakstot uz e-pastu info@ekokurzeme.lv.  

17.02.2021

Lielā Talka saņem atzinību par pasaulē augstāko talkotāju aktivitāti 2020. gada Pasaules talkā

Lielās Talkas organizatori ir saņēmuši ziņu un balvu no Pasaules talku kustības “Let`s do it!” par to, ka 2020. gada Pasaules talkas ietvaros Latvija ir atzīta par valsti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu (“The highest % of volunteers per capita at World Cleanup Day 2020”). Kā jau ziņots, pērnā gada 19. septembrī 158 valstīs visā pasaulē notika Pasaules talka jeb “World Cleanup Day” (WCD) – 24 stundu ilgs talkošanas maratons, kura ietvaros kustība Lielā Talka tradicionāli iesaistījās gan ar labiekārtošanas darbiem, gan ar jau ierasto “Laimes koku” stādīšanu un zaļā dzīvesveida popularizēšanu. 2020. gada rudens talkā Valdemārpilī arī tika atklāts pasaulē pirmais Laimes koku parks.  Latvijā ikgadējās pavasara talkas ar sakopšanas darbiem tiek organizētas jau 13 gadus, tāpēc rudenī, Pasaules talkas ietvaros, Latvijas iedzīvotāji un diasporas pārstāvji tiek aicināti iesaistīties gan ar labiekārtošanas darbiem, gan ar Laimes koku stādīšanu. Par spīti Covid-19 radītajiem ierobežojumiem, Latvijas iedzīvotāji arī pagājušajā gadā bija aktīvi talkotāji un pierādīja, ka mums ir svarīgi, kādu valsti atstāsim nākamajām paaudzēm. Mūsu iedzīvotāju centieni, pozitīvais noskaņojums un neatlaidība tagad ir novērtēti arī starptautiski. Vita Jaunzeme, kustības Lielā Talka vadītāja, izsaka īpašu pateicību ikvienam talciniekam, kurš pagājušajā gadā piedalījās talkās: “Mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kuras iedzīvotāji pagājušā gada pavasarī bija gatavi doties talkot, neskatoties ne uz ko. Tas ir milzīgs sasniegums un parāda, ka esam gatavi skatīties uz priekšu ar cerību un pozitīvismu. Par to, mēs, Lielās Talkas organizatori, jums esam pateicīgi par to, ka esat uzticīgi Lielajai Talkai jau tik ilgus gadus. Šī pasaules līmeņa atzinība ir pierādījums tam, ka ejam pareizajā virzienā, un tas ir mūsu visu kopīgais nopelns. Man ir liels gandarījums par to, ka par spīti sarežģītajai situācijai Latvijā un pasaulē, mēs joprojām spējam mobilizēties mūsu virsmērķa vārdā –  padarīt Latviju par zaļāko valsti pasaulē. Šogad tiksimies 24. aprīlī un kopīgiem spēkiem darīsim Latviju tīru un zaļu – Katrs atsevišķi, bet visi kopā!” Arī šogad, neskatoties uz pandēmijas izraisītiem apgrūtinājumiem, 24. aprīlī Latvijā norisināsies Lielā Talka. Līdzīgi kā 2020. gada pavasarī, talcinieki tiks aicināti ievērot visas noteiktās valstī piesardzības aktivitātes, būt apzinīgiem un iesaistīties talkošanā. Plašāka informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem talciniekiem un iespējām iesaistīties sekos.  Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. Š.g. augustā patronāžu pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu Papildu informācija: Nikola Matjušenko Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante  mob.26431149  e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com

08.02.2021

Noskaidroti konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” pirmās kārtas laureāti

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” pirmā kārta ir noslēgusies. Konkursa otrajai kārtai nominētas 25 pašvaldības – piecas no katra plānošanas reģiona. Konkursa pirmā kārta noslēdzās 4. novembrī – līdz ar iedzīvotāju balsojumu, kurā ikviens iedzīvotājs varēja novērtēt pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem un nobalsot par savu ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Balsojumā iegūto komentāru un vērtējumu apkopojumu konkursa vērtēšanas komisija izskatīs konkursa otrajā kārtā. Tāpat konkursa pirmajā kārtā tika vērtēti arī pašvaldību administratīvie dati (pašvaldību atbalsts ģimenēm ar bērniem 2019. gadā), kā arī dzimstības dati un pašvaldību iesaistīšanās konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursa otrajai kārtai nominētās pašvaldības: Kurzemes plānošanas reģionā Alsungas, Brocēnu, Grobiņas, Skrundas novadi un Ventspils pilsēta Zemgales plānošanas reģionā Iecavas, Jaunjelgavas, Kokneses, Krustpils novadi un Jēkabpils pilsēta Rīgas plānošanas reģionā Ādažu, Inčukalna, Olaines, Mārupes, Stopiņu novadi Vidzemes plānošanas reģionā Cēsu, Madonas, Beverīnas, Alūksnes un Smiltenes novadi Latgales plānošanas reģionā Ludzas, Ciblas, Preiļu, Līvānu novadi un Daugavpils pilsēta Konkursa lieldraugs: tirdzniecības centrs “Alfa”. Konkursu atbalsta: plašākais pakomātu tīkla nodrošinātājs Baltijā “Omniva”, ģimenes uzņēmums “ViKrEm”, Latvijas vecāku organizācija “mammamuntetiem.lv”, CSDD Rīgas Motormuzejs, “Atsaucīgo māmiņu forums”, mīlētākais saldumu zīmols “Laima”, bērnu rotaļu laukumu izgatavotājs SIA “Jūrmalas Mežaparki”, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējs “TELE2”. Vairāk par konkursu: www.vietagimenei.lv

08.11.2019

Piedalies aptaujā par Brocēnu novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam

No šī gada 1. jūlija līdz 19. jūlijam Jums ir iespēja izteikt savu viedokli par administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānoto Brocēnu un Saldus novadu administratīvo teritoriju apvienošanu, anketu aizpildīšanas vietas būs Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Emburgas bibliotēkā, Gaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Gaiķu pagasta bibliotēkā, Blīdenes pagasta pārvaldes ēkā, Remtes pagasta pārvaldes ēkā, Brocēnu tirgus laukumā sestdienās. Aptaujā aicināti piedalīties iedzīvotāji, kuriem Brocēnu novadā ir deklarēta dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, atrodas nekustamais īpašums, uzņēmums vai strādā Brocēnu novadā, kuri aptaujas brīdī ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai aizpildītu aptaujas anketu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Aptauja būs anonīma. Iepazīties ar nolikumu varat: Nolikums (.pdf) Anketa iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu: Anketa (.doc)  Ar savu reģistrāciju aptaujas veidlapā vai arī aizpildot aptaujas formu elektroniski un parakstot to ar drošu elektronisku parakstu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei, tādā apjomā kāds nepieciešams, lai noskaidrotu Brocēnu novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Brocēnu novada pievienošanu citai administratīvajai teritorijai un Brocēnu novada pašvaldība veiktu anketas aizpildītāju uzskaiti. Pārzinis: Brocēnu novada pašvaldība,  adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851, E-pasts: pasts@broceni.lv; tālrunis: 63807300; Personas datu apstrādes ilgums: divi gadi Vairāk par personas datu apstrādi https://broceni.lv/fileadmin/user_upload/saistosie_noteikumi/Saistos_not_j/Privacy_Policy_Broceni.pdf

28.06.2019