Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa projekts “LAPENES atjaunošana” ir realizēta!

28.09.2020

Draudzes teritorijā, ar divu “Cemex” projektu palīdzību, 2016.gadā tika uzcelta lapene (Attēls nr.1.). 

2018.gada 24.augustā dabas stihijas rezultātā tā tika nopostīta (Attēls nr.2.).

PALDIES visiem līdzcilvēkiem, kas palīdzēja sakop postījuma vietu, attīrīt  un sašķirot visus labos, derīgos kokmateriālus (Attēls nr.3.).  Pateicīgi SIA EK WOOD vadītājam Edgaram Zellim, kas ar saviem darbiniekiem apņēmās  veikt lapenes restaurācijas un atjaunošanas projektu. 2020.gada 13.martā vēl turpinājās materiālu izgatavošanas posms (Attēls nr.4.). Tad Covid19 ieveda lielas korekcijas un draudzei vajadzēja  pacietīgi gaidīt, līdz saņēmām priekpilno ziņu, ka lapenes kokmateriāli ir sagatavoti un sākās kokmateriālu iekraušanas darbi transportā (Attēls nr.5.). 2020.gada 7.augustā lapenei tika uzcelts karkass, bet 13.augustā pabeigti jumta darbi (Attēls nr.6.) un ar prieku sirdī – sapratām, ka lapene ir atkal savesta kārtībā. To varēs izmantot dažādiem pasākumiem mūsu draudze, pagasta iedzīvotāji  un arī citu novada ļaudis, jo  līdz šim  mūsu lapenei jau bija pieredzes bagāts mūžs. Ikgadējie Miķeļdienas sadraudzības pasākumos notikās garīgās mūzikas koncerts,  “Baznīcas nakts” pasākuma ietvaros lasījām dzeju pie dzīvās uguns,  uzņēmām kāzu viesus un  norisinājās pēc kristību svinības pasākums, dzimšanas dienas svinības, M.Lutera draudzes ģimeņu dienas sadraudzība, Kurzemes novada prāvests sapulcināja Kurzemē kalpojošos mācītājus uz semināru, utml.. Ar šiem pasākumiem esam popularizējuši Blīdeni – kā apdzīvotu dzīves vietu, palīdzējuši organizācijām un privātpersonām būt vietā, kur ir patīkami uzturēties un nevienam netraucēti  var atpūsties, lietderīgi pavadīt laiku savu ideju realizēšanai.

Paldies Brocēnu novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu, jo tagad to visu atkal varam turpināt un ievest arī jauninājumus – ikviens, kurš vēlas var iestādīt koku vai košumkrūmu Mācītājmājas parkā, lai bagātinātu un arī atstātu nākotnei ko vērtīgu! Protams vēlams to saskaņot, lai nerodas liekas domstarpības.

Šī projekta ietvaros apkopojām savas baznīcas vēsturi un  iesaistījāmies BAZNĪCAS NAKTS-2020 (Attēls nr.7.) pasākumā, kas norisinājās 2020.gada 30. maijā. Sīkāku  informāciju par “Neliels ieskats Blīdenes baznīcas vēsturē …” varat izlasīt draudzes interneta vietnē  www.facebook.com/blidenes.draudze.3 un tēmturī  #BaznīcuNakts2020. Mums ir diža vēsture ar ko lepoties!

Savukārt Blīdenes draudzes mācītājs Guntis Apriķis pēc noturētā dievkalpojuma,  dalījās ar savu gūto pieredzi un atmiņu stāstījumu, kad bija ekskursijā uz Svēto zemi – Jeruzālemi (Attēls nr.8.). Varbūt kādam tā diena likās pārāk gara, bet tā bija svētīta, izzinoša un izglītojoša. Ja apzināmies, ka ne vienmēr varam doties ceļojumā uz to vietu, kur vēlētos, tad kas gan var būt labāks, kā dzirdēt stāstījumu no cilvēka, kas pats ir ceļojis un redzējis to visu ar savām acīm, sajutis tās zemes viesmīlību. 

Blīdenes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece un projekta vadītāja Daiga Plaude