Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO SPORTA PASĀKUMU PROJEKTU konkursu 2021.gadam

04.02.2021

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO SPORTA PASĀKUMU PROJEKTU konkursu 2021.gadam.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

No 4.februāra līdz 4.martam plkst.17:00 (ievietojot pastkastītēs pie domes ārdurvīm)

No 4.februāra līdz 4. marta plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts)

IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA: Brocēnu novada administratīvā teritorija

KONKURSAM PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS: 5000 EUR

MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM: 2500 EUR (50 % pašvaldības līdzfinansējums, vismaz 50 % savs finansējums)

Pieteikumi jāiesūta: pasts@broceni.lv

Kontaktpersona:

Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja

Solvita Upmane

e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv

+371 29218767