Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursu 2020.gadam

20.02.2020

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursu 2020.gadam.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

  • No 3.februāra līdz 2.martam plkst.17:00
  • No 3.februāra līdz 2. marta plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts)

IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA:Brocēnu novada administratīvā teritorija

KONKURSAM PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS:15 000EUR

MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM:1000 EUR (90 % pašvaldības līdzfinansējums, vismaz 10 % savs finansējums)

PRIORITĀTE: publiski pieejamu ārtelpu teritoriju iedzīvināšana ar sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem.

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt Brocēnu novada tēla popularizēšanu.

Informatīvais seminārs š.g. 13. februārī plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Kontaktpersona:

Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja

Solvita Upmane,

e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv;

+371 63807306

 

Initiates file downloadINICIATĪVAS PROJEKTU konkursa nolikums (.pdf)

Initiates file downloadVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (.doc)

Initiates file downloadIESNIEGUMS DALĪBAI PROJEKTU KONKURSĀ (.doc)

Initiates file downloadPIETEIKUMA VEIDLAPA (.doc)

Initiates file downloadBUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA (.doc)

Initiates file downloadATSKAITES VEIDLAPA (.doc)

Initiates file downloadINFORMATĪVĀ SEMINĀRA PREZENTĀCIJA (.ppt)