Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS 2.kārtas PROJEKTU konkursu 2021.gadam

13.05.2021

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS 2. kārtas PROJEKTU konkursu 2021.gadam.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

No 13.maija līdz 14.jūnija plkst.17:00 (ievietojot pastkastītēs pie domes ārdurvīm)

No 13.maija līdz 14. jūnija plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts)

IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA: Brocēnu novada administratīvā teritorija

MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM: 1000 EUR (90 % pašvaldības līdzfinansējums, vismaz 10 % savs finansējums)

KONKURSA 2.KĀRTAI KOPĒJAIS PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: 5776,75 EUR

Konsultācijām un saziņai rakstīt uz e-pastu: solvita.upmane@broceni.lv vai zvanīt +371 29218767

Pieteikumi jāiesūta: pasts@broceni.lv

 

Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja

Solvita Upmane

e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv

+371 29218767