Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursu 2020.gadam

20.02.2020

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursu 2020.gadam.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA: 

No 3.februāra līdz 2.martam plkst. 17:00

No 3.februāra līdz 2. marta plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts) 

IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA:Brocēnu novada administratīvā teritorija

KONKURSAM PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS: 9000 EUR

MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM:1500 EUR (80 % pašvaldības līdzfinansējums, 20 % savs finansējums) 

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa mērķis ir veicināt un atbalstīt nevalstisko organizāciju līdzdalību Brocēnu novada bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika organizēšanā, rīkojot dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes.

Informatīvais seminārs š.g. 13. februārī plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Kontaktpersona:

Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane,

e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv;

+371 63807306

 

Initiates file downloadBĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursa nolikums (.pdf)

Initiates file downloadVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (.doc)

Initiates file downloadIESNIEGUMS DALĪBAI PROJEKTU KONKURSĀ (.doc)

Initiates file downloadPIETEIKUMA VEIDLAPA (.doc)

Initiates file downloadBUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA (.doc)

Initiates file downloadATSKAITES VEIDLAPA (.doc)

Initiates file downloadINFORMATĪVĀ SEMINĀRA PREZENTĀCIJA (.ppt)