Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklāto projektu pieteikumu konkursu Brocēnu un Saldus novados

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” 2017.gada 27.februārī izsludina atklāto projektu pieteikumu konkursu Brocēnu un Saldus novados. Konkursa prioritātes: 1. ārpusskolas aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli;2. pasākumi, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu un fiziskajām aktivitātēm (t.sk.sports);    3. pasākumi, kas veicina katra indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to (tsk.izglītojoši pasākumi);4. pasākumi, kas veicina iedzīvotāju piederības un atbildības jūtas par savu pilsētu, pagastu/novadu un valsti;Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2017. gada 27.martam. Projektu pieteikumu var iesniegt:- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;- Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā atbalsta summa ir 15000 EUR. Minimālā piešķiramā summa vienam projektam nav noteikta. Maksimālā piešķiramā summa projektam -  1500 EUR.Informatīvie semināri, kuros tiks sniegtas konsultācijas par projektu pieteikumu rakstīšanu un izmaiņām projekta pieteikuma dokumentos:• Brocēnos: 3.martā, plkst.14.00, 3.stāva zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēni.• Saldū: 3.martā, plkst.16.30,  1.stāva sēžu zālē, Avotu iela 12, Saldus. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu projekta vērtēšanā. Pielikumi: Konkursa nolikums.doc Konkursa pieteikums_2017.doc Budžeta_veidlapa.xlsx Bezmaksas konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu  pie CEMEX Iespēju fonda vadītājas Mairitas Blūmas, zvanot pa tālruni: 20628802 vai rakstot uz  e-pastu: mairita.bluma@ext.cemex.com.

27.02.2017