Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa projekts “LAPENES atjaunošana” ir realizēta!

Draudzes teritorijā, ar divu “Cemex” projektu palīdzību, 2016.gadā tika uzcelta lapene (Attēls nr.1.).  2018.gada 24.augustā dabas stihijas rezultātā tā tika nopostīta (Attēls nr.2.). PALDIES visiem līdzcilvēkiem, kas palīdzēja sakop postījuma vietu, attīrīt  un sašķirot visus labos, derīgos kokmateriālus (Attēls nr.3.).  Pateicīgi SIA EK WOOD vadītājam Edgaram Zellim, kas ar saviem darbiniekiem apņēmās  veikt lapenes restaurācijas un atjaunošanas projektu. 2020.gada 13.martā vēl turpinājās materiālu izgatavošanas posms (Attēls nr.4.). Tad Covid19 ieveda lielas korekcijas un draudzei vajadzēja  pacietīgi gaidīt, līdz saņēmām priekpilno ziņu, ka lapenes kokmateriāli ir sagatavoti un sākās kokmateriālu iekraušanas darbi transportā (Attēls nr.5.). 2020.gada 7.augustā lapenei tika uzcelts karkass, bet 13.augustā pabeigti jumta darbi (Attēls nr.6.) un ar prieku sirdī – sapratām, ka lapene ir atkal savesta kārtībā. To varēs izmantot dažādiem pasākumiem mūsu draudze, pagasta iedzīvotāji  un arī citu novada ļaudis, jo  līdz šim  mūsu lapenei jau bija pieredzes bagāts mūžs. Ikgadējie Miķeļdienas sadraudzības pasākumos notikās garīgās mūzikas koncerts,  “Baznīcas nakts” pasākuma ietvaros lasījām dzeju pie dzīvās uguns,  uzņēmām kāzu viesus un  norisinājās pēc kristību svinības pasākums, dzimšanas dienas svinības, M.Lutera draudzes ģimeņu dienas sadraudzība, Kurzemes novada prāvests sapulcināja Kurzemē kalpojošos mācītājus uz semināru, utml.. Ar šiem pasākumiem esam popularizējuši Blīdeni – kā apdzīvotu dzīves vietu, palīdzējuši organizācijām un privātpersonām būt vietā, kur ir patīkami uzturēties un nevienam netraucēti  var atpūsties, lietderīgi pavadīt laiku savu ideju realizēšanai. Paldies Brocēnu novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu, jo tagad to visu atkal varam turpināt un ievest arī jauninājumus – ikviens, kurš vēlas var iestādīt koku vai košumkrūmu Mācītājmājas parkā, lai bagātinātu un arī atstātu nākotnei ko vērtīgu! Protams vēlams to saskaņot, lai nerodas liekas domstarpības. Šī projekta ietvaros apkopojām savas baznīcas vēsturi un  iesaistījāmies BAZNĪCAS NAKTS-2020 (Attēls nr.7.) pasākumā, kas norisinājās 2020.gada 30. maijā. Sīkāku  informāciju par “Neliels ieskats Blīdenes baznīcas vēsturē …” varat izlasīt draudzes interneta vietnē  https://www.facebook.com/blidenes.draudze.3 un tēmturī  #BaznīcuNakts2020. Mums ir diža vēsture ar ko lepoties! Savukārt Blīdenes draudzes mācītājs Guntis Apriķis pēc noturētā dievkalpojuma,  dalījās ar savu gūto pieredzi un atmiņu stāstījumu, kad bija ekskursijā uz Svēto zemi – Jeruzālemi (Attēls nr.8.). Varbūt kādam tā diena likās pārāk gara, bet tā bija svētīta, izzinoša un izglītojoša. Ja apzināmies, ka ne vienmēr varam doties ceļojumā uz to vietu, kur vēlētos, tad kas gan var būt labāks, kā dzirdēt stāstījumu no cilvēka, kas pats ir ceļojis un redzējis to visu ar savām acīm, sajutis tās zemes viesmīlību.  Blīdenes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece un projekta vadītāja Daiga Plaude

28.09.2020

Aicinām piedalīties tiešsaistes lekcijā “Demokrātija darbībā”

Kurzemes NVO centrs aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus piedalīties tiešsaistes lekcijā “Demokrātija darbībā”, kuru vadīs lektore, PROVIDUS vadošā pētniece Līga Stafecka. Lekcija norisināsies 7. aprīlī, plkst. 10.00-12.00, izmantojot video konferenču platformu Zoom. Nodarbībā uzzināsiet: • Kas ir demokrātija? • Kāda ir valsts pārvaldes loma? • Valsts un pašvaldību sistēma – kā tā funkcionē? • Kāda ir laba pārvaldība? • Ko aktīvs iedzīvotājs var un ko nevar izdarīt vietējā un nacionālā līmenī?. Pieteikšanās lekcijai līdz 6. aprīlim (ieskaitot): tiešsaistē http://ejuz.lv/emokratijaarbiba, rakstot uz birojs@kurzemesnvo.lv, vai zvanot 20336896 (Līga Freiberga). Lekcija norisināsies izmantojot Zoom platformu. Tiešsaistes linku uz lekciju varēs saņemt piesakoties nodarbībai. Pieslēgšanās tiešsaistei sāksies 7. aprīlī no plkst. 9.30 (aicinām pieslēgties laicīgi, lai novērtu tehniskas aizķeršanās). Jautājumu gadījumā par Zoom izmantošanu sazināties ar Līgu pa tālr. 20336896, e-pasts liga@kurzemesnvo.lv. Līga Stafecka ir PROVIDUS vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos ar vairāk nekā astoņu gadu pieredzi. Pētījusi jautājumus, kas saistīti ar parlamenta darba atklātību, korupcijas riskiem pašvaldībās, politisko partiju demokrātiju, veikusi priekšvēlēšanu kampaņu uzraudzību un izstrādājusi interneta rīku vēlētāju izglītošanai. Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir sabiedriskā labuma organizācija, kura jau 20 gadus darbojas ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un sniegt atbalstu biedrību un nodibinājumu darbam Kurzemē. Papildu informācija par biedrību mājas lapā www.kurzemesnvo.lv. Informāciju sagatavoja Līga Freiberga Biedrības „Kurzemes NVO centrs” projektu koordinatore T. 20336896, liga@kurzemesnvo.lv

01.04.2020

Biedrības un nodibinājumus aicina pieteikties individuālām konsultācijām

Kurzemes NVO centrs 17. martā Saldū visas dienas garumā ar iepriekšēju pierakstu aicina uz bezmaksas individuālajām konsultācijām  biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajos, grāmatvedības, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes, publicitātes un sadarbības jautājumos!  Pieteikties konsultācijai aicinām, zvanot pa tālr. 20336896 (Līga) vai rakstot uz birojs@kurzemesnvo.lv. Konsultēs Kurzemes NVO centra valdes locekle, grāmatvede, LM Sociālo uzņēmumu komisijas locekle Elīna Immere. Konsultācijas laiks - 1 stunda. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta! Noteikti aicinām konsultēties, ja ir neskaidrības vai vēlaties gūt pārliecību par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar organizācijas vadības, grāmatvedības jautājumiem. Taču būsim ļoti priecīgi, ja atnāksiet uz tikšanos arī tikai tāpēc, lai iepazītos ar mums un pārrunātu jūsu organizācijas aktualitātes, plānus, dzirdētu par tiem mūsu viedokli. Ļoti iespējams, ka mēs jums varam palīdzēt ar padomu, kontaktiem! Kurzemes NVO centrs ikdienā apmeklētājus pieņemam un bezmaksas konsultācijas sniedz pēc iepriekšējas pieteikšanās Kuldīgā, Liepājas ielā 8. Jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu birojs@kurzemesnvo.lv. Konsultācijas biedrība "Kurzemes NVO centrs” nodrošina, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā Kultūras ministrijas piešķirtā finansējuma ietvarā.

03.03.2020

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursu 2020.gadam

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursu 2020.gadam. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA: No 3.februāra līdz 2.martam plkst.17:00No 3.februāra līdz 2. marta plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts) IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA:Brocēnu novada administratīvā teritorija KONKURSAM PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS:15 000EUR MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM:1000 EUR (90 % pašvaldības līdzfinansējums, vismaz 10 % savs finansējums) PRIORITĀTE: publiski pieejamu ārtelpu teritoriju iedzīvināšana ar sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem. Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt Brocēnu novada tēla popularizēšanu. Informatīvais seminārs š.g. 13. februārī plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos. Kontaktpersona: Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane, e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv; +371 63807306   INICIATĪVAS PROJEKTU konkursa nolikums (.pdf) VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (.doc) IESNIEGUMS DALĪBAI PROJEKTU KONKURSĀ (.doc) PIETEIKUMA VEIDLAPA (.doc) BUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA (.doc) ATSKAITES VEIDLAPA (.doc) INFORMATĪVĀ SEMINĀRA PREZENTĀCIJA (.ppt) 

20.02.2020

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursu 2020.gadam

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursu 2020.gadam. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:  No 3.februāra līdz 2.martam plkst. 17:00 No 3.februāra līdz 2. marta plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts)  IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA:Brocēnu novada administratīvā teritorija KONKURSAM PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS: 9000 EUR MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM:1500 EUR (80 % pašvaldības līdzfinansējums, 20 % savs finansējums)  Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa mērķis ir veicināt un atbalstīt nevalstisko organizāciju līdzdalību Brocēnu novada bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika organizēšanā, rīkojot dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes. Informatīvais seminārs š.g. 13. februārī plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos. Kontaktpersona: Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane, e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv; +371 63807306   BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursa nolikums (.pdf) VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (.doc) IESNIEGUMS DALĪBAI PROJEKTU KONKURSĀ (.doc) PIETEIKUMA VEIDLAPA (.doc) BUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA (.doc) ATSKAITES VEIDLAPA (.doc) INFORMATĪVĀ SEMINĀRA PREZENTĀCIJA (.ppt) 

20.02.2020