Noderīgas saites

Mājas lapa Saldus novada jauniešiem  www.saldusjauniesiem.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra   www.jaunatne.gov.lv   

Informācijas portāls par un ap jauniešiem   www.jaunatneslietas.lv

Portāls par izglītības iespējām Eiropas telpā   ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lv

Eiropas darba mobilitātes portāls   europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=lv

Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls   www.eurodesk.org

ERYICA, Eurodesk un EYCA sadarbības un kopīgo aktivitāšu mājas lapa   www.eryica-eurodesk-eyca.net

Eiropas Jaunatnes portāls   europa.eu/youth/index.cfm?l_id=lv

Eiropas Savienības aktivitāšu kopsavilkums jaunatnes jomā   europa.eu/scadplus/leg/en/s19003.htm

Eiropas Komisijas jaunatnes mājas lapa   ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Eiropas Padomes mājas lapa   www.coe.int

Eiropas Savienības Padomes Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras mājas lapa
www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=92&LANG=16&cmsid=357

Austrijas Eiropadomes prezidentūras Jaunatnes mājas lapa
www.eu2006.at/en/The_Council_Presidency/youth_and_education/index.html

Eiropas Padomes kampaņa „Campaign for diversity, human rights and participation"   alldifferent-allequal.info

National Youth Agency informācijas portāls jauniešiem   Opens external link in new windowwww.youthinformation.com

Eiropas Jaunatnes forums   www.youthforum.org

Eiropas Jaunatnes informācijas un konsultāciju aģentūra   www.eryica.org