Kontaktinformācija

Kontaktinformācija
 • Egita Eversone

  Brocēnu novada pašvaldības jauniešu centra

  “KOPĀ” vadītāja

   

  Mob. : + 371 26326607  
  e-pasts: egita.eversone@broceni.lv

 • Ēvalds Kārkliņš

  Brocēnu novada jauniešu centrs "Kopā"

  jaunatnes lietu speciālists

   

  Tālr.: +371 26526290

  E-pasts: evalds.ka@gmail.com

 • Liene Allere

  Gaiķu pagasta jaunatnes lietu speciāliste

   

  Mob.: +371 22433426

  E-pasts: liene.allere@gmail.com

 • Una Remere

  Blīdenes jaunatnes darbiniece

   

  Mob.: +371 27586880

  E-pasts: una.una2@inbox.lv

   

 • Dita Dubulta

  Brocēnu vidusskolas direktora vietniece

  audzināšanas jomā

   

  Mob.: +371 29134907

  E-pasts: d.dubulta@inbox.lv