Brīvprātīgais darbs

5 SOĻI, LAI KĻŪTU PAR BRĪVPRĀTĪGO:

Eiropas Brīvprātīgais darbs

Pievienots: 03.04.2017

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja:

18-30 gadus veciem jauniešiem doties uz kādu no programmas „Erasmus+” dalībvalstīm vai citu pasaules valsti, kur 2 nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu. 

Ko var darīt?

Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu tēmas ir ļoti dažādas – jaunatnes informācija un politika, pilsoniskā aktivitāte, sociālā aprūpe un iekļaušana, vide, neformālās izglītības programmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mediji, kultūra un radošums, attīstības sadarbība u.c.

Kas noteikti jāzina?

Pieteikšanās Eiropas Brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir BEZ MAKSAS (izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā)! Eiropas Brīvprātīgajā darbā var piedalīties 17-30 gadus veci jaunieši uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem. Grupu brīvprātīgajā darbā kopējais brīvprātīgo skaits var būt no 10 līdz 30 cilvēkiem, un minimālais šāda EBD ilgums ir 2 nedēļas.

Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana. Šiem jauniešiem brīvprātīgā darba projekts var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem. 

Programma „Erasmus+” sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas u.c., kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (organizācijas var lūgt brīvprātīgajam iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā). Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas Brīvprātīgais darbs notiek.

Kā atrast brīvprātīgā  darba projektu?

Lai dotos EBD, ir jāsameklē:

- gan nosūtītājorganizācija Latvijā, kas Tevi sagatavos EBD, kā arī atbalstīs brīvprātīgā darba laikā.

- gan uzņēmējorganizācija valstī X, kur vēlies veikt brīvprātīgo darbu, kas ir gatava Tevi uzņemt. Uzņēmējorganizāciju Tev var palīdzēt sameklēt nosūtītājorganizācija, vari meklēt minētajā datu bāzē (izvēloties ailē "EVS accreditation type" - "Receiving organisation" un "Organisation topics" - jomu, kurā organizācija darbojas. Vari arī atlasīt pēc valsts, tomēr galvenajam kritērijam tomēr vajadzētu būt organizācijas/projekta darbības jomai, jo darbs aizņems lielāko daļu Tava laika), vai arī internetā pieejamajās mājas lapas, kurās uzskaitīti aktuālie EBD projekti. 

Informācijas avots:  Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra -  www.jaunatne.gov.lv