Jaunatnes organizācijas

Organizācijas

Brocēnu novada jauniešu centrs „Kopā” vadītāja
Egita Eversone

Tālrunis: 26 326 607
e-pasts: eversone.egita@gmail.com

Remtes mazpulks Brocēnu novadā
Darbības vieta – Remtes pamatskola
Vadītāja - Vineta Matvijuka
Tālr.: 20278099

Biedrības

Kurzemes reģionālais veselību veicinošo skolu centrs „Kamols”
Adrese: Ezera iela 6, Brocēnu nov., LV-3851

Kontaktpersonas: 
Arta Zepa
Tālr.: +371 26466526
e-pasts: artazepa@inbox.lv

Inita Valtere
Tālr.: +371 29375665
e-pasts: initavaltere@inbox.lv

Mērķi: Biedrības mērķis ir sekmēt nevardarbīgas, demokrātiskas sabiedrības veidošanos, etnisko un sociālo integrāciju, veicināt kultūras un izglītības attīstību, vides apziņas veidošanos un starptautisko sadarbību.

Ģimeņu biedrība „Ligzda”

Juridiskā/kontaktadrese: Lielcieceres iela 9/2 Brocēni, LV 3851,
Reģ. Nr. 40008113907
Tālrunis: 26377580
e-pasts: lieldaudziete@tvnet.lv

Organizācijas mērķi un darbības virzieni:
Veicināt ģimeņu labklājību. Sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām un biedrībām aktivizēt visu paaudžu Brocēnu novada iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās kopienas aktivizēšanas aktivitātēs.Pilnveidot Brocēnu novada bērnu un jauniešu attīstošo vidi.

Reliģiskās organizācijas

Bībeles draugu līga
Adrese: „Imanta”, Saldus Sv.Jāņa draudze, Brocēnu nov., LV-3851
Kontaktpersona - Anita Kazāka
Mājas lapa: www.bdl.lv

Mērķi: Iepazīstināt bērnus, jauniešus un ģimenes ar Dieva Labo Vēsti, iedrošināt visu vecumu ļaudis satikties ar Dievu, ik dienas lasot Bībeli un Viņu lūdzot.