Izglītība

Ārkārtas domes sēdē nolēma neatsākt klātienes mācības Brocēnu novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs

2021. gada 20. maijā Brocēnu novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē izskatīja jautājumu par klātienes mācību procesa atsākšanu 1. - 6., 12. klašu skolēniem un rotācijas kārtībā 7.-9., 10.-11. klašu skolēniem. 20. maijā pēc SPKC  “Latvijas Vēstnesī” publicētā saraksta “Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības  iestāžu 1. - 6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7. - 9. un 10. - 11. klasē” Brocēnu novads ir to novadu skaitā, kuriem atļauts realizēt mācību procesu klātienē no 24. maija, vadoties pēc 14 dienu kumulatīvā Covid-19 gadījumu skaita uz 100  000 iedzīvotājiem. MK noteikumu Nr. 360 32.7 5. punkts nosaka, ka izglītības iestāžu dibinātājs (šajā gadījumā Brocēnu novada dome)  pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē. Brocēnu novada domes deputāti nolēma neatsākt mācību procesu novada skolās, jo svārstīgs saslimstības ar Covid-19 kumulatīvais rādītājs, novada skolās mācās daudz bērnu  no Saldus novada un daudziem skolotājiem dzīves vieta ir Saldus novadā, kur šobrīd saslimstības ar Covid-19 kumulatīvais rādītājs ir augsts, nav pietiekama ventilācija mācību telpās. Ārkārtas domes sēdes protokols: ŠEIT! Ārkārtas domes sēdes audioieraksts: ŠEIT! 

21.05.2021

Brocēnu novada pašvaldība šogad piedāvā izglītojamajiem vasarā 30 darba vietas

Svarīga informācija jauniešu vecākiem un izglītojamajiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā „Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”  Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 ( ieskaitot) gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Izglītojamajam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte. Elektroniska pieteikuma reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no 17. maija.  Reģistrēties izglītojamie varēs patstāvīgi NVA mājaslapā www.nva.gov.lv no 17. maija, tās kreisajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Personai jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle. Pēc reģistrēšanās NVA tīmekļa vietnē izglītojamie līdz 24. maijam  plkst. 17.00 iesniedz  Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ( Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) vai Blīdenes pagasta pārvaldē (Ievas, Blīdenes pagasts), Gaiķu pagasta pārvaldē (Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts), Remtes pagasta pārvaldē ( Kantora ēka, Remte, Remtes pagasts) pieteikumu vasaras darbam. Pieteikums vasaras darbam (.doc) Atbilstoši 2021. gada 12. maija apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā organizējama dalībnieku pieteikumu izvērtēšana un atlase Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā pasākumā ”Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, izglītojamo pieteikumus izvērtēs ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija. Kārtība (.pdf) Piedāvātās darba vietas:  Dārznieka palīgs  Remtes pagastā – 3 darba vietas ( jūnijā - 1, jūlijā- 1, augustā- 1); Gaiķu pagastā - 3 darba vietas (jūnijā -1, jūlijā- 1, augustā- 1); Blīdenes pagastā - 3 darba vietas (jūnijā- 1, jūlijā- 1, augustā- 1); Brocēnu pilsētā - 6 darba vietas (jūnijā- 2, jūlijā- 2, augustā- 2). Skolotāja palīgs Brocēnu PII “Mūsmājas” - 6 darba vietas (jūnijā - 2, jūlijā- 2, augustā- 2); Brocēnu PII “Varavīksne” - 6 darba vietas (jūnijā - 2, jūlijā- 2, augustā- 2). Atrakciju iekārtas uzraugs (no 18 gadu vecuma) Brocēnu Mežaparka virvju trasē- 3 darba vietas (jūnijā- 1, jūlijā- 1, augustā- 1). Darba alga mēnesī 500 euro pirms nodokļu nomaksas Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Brocēnu novada izglītības darba speciālisti  Inesu Roli pa tālruni: 20151185  vai e-pastā: inesa.role@broceni.lv .

14.05.2021

Ārkārtas domes sēdē nolēma neatsākt klātienes mācības Brocēnu novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs

2021. gada 13. maijā Brocēnu novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē izskatīja jautājumu par klātienes mācību procesa atsākšanu 1. - 6., 12. klašu skolēniem un rotācijas kārtībā 7.-9., 10.-11. klašu skolēniem. 13. maijā pēc SPKC  “Latvijas Vēstnesī” publicētā saraksta “Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības  iestāžu 1. - 6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7. - 9. un 10. - 11. klasē” Brocēnu novads ir to novadu skaitā, kuriem atļauts realizēt mācību procesu klātienē no 17. maija, vadoties pēc 14 dienu kumulatīvā Covid-19 gadījumu skaita uz 100  000 iedzīvotājiem. MK noteikumu Nr. 360 32.7 5. punkts nosaka, ka izglītības iestāžu dibinātājs (šajā gadījumā Brocēnu novada dome)  pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē. Brocēnu novada domes deputāti nolēma neatsākt mācību procesu novada skolās, jo ļoti svārstīgs saslimstības ar Covid-19 kumulatīvais rādītājs, novada skolās mācās daudz bērnu  no Saldus novada un daudziem skolotājiem dzīves vieta ir  Saldus novadā, kur šobrīd saslimstības ar Covid-19 kumulatīvais rādītājs ir augsts, var būt apdraudēta 12. klases centralizēto eksāmenu norise, nav pietiekama ventilācija mācību telpās. Ārkārtas domes sēdes protokols: ŠEIT! Ārkārtas domes sēdes audioieraksts:  ŠEIT! 

14.05.2021