Projekti

Projekta nosaukums IKT Brocēnos
Projekta identifikācijas numurs 2019-1-LV01-KA101-062071
Iesniedzējs Brocēnu novada pašvaldība, Brocēnu vidusskola
Kontaktpersona Rudīte Muraševa, projekta vadītāja, rudite.muraseva@broceni.lv, Marika Ulmane, Brocēnu vidusskolas direktora vietniece, marika_ulmane@inbox.lv
Partneri
Mērķi un uzdevumi Attīstīt modernajās informācijas komunikāciju tehnoloģijās (IKT) balstītu skolas piedāvājumu, pilnveidojot pedagogu prasmes ieviest un pielietot inovācijas mācību darbā, veicinot starpdisciplināro sadarbību un izglītojamo motivāciju un interesi.
Finansējuma avots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējums
Finansējums 20818, 00 EUR
Projekta statuss Īstenots
Projekta īstenošanas laiks 2019. gada 1. jūnijs – 2020. gada 31. oktobris
Joma

Izglītība

Administratīvā teritorija
Galvenās aktivitātes

1. 4 dažādi kursi – Itālijā, Horvātijā, Čehijā un Spānijā – kuros tiek apgūtas IKT pieejas, metodes un rīki, 10 Brocēnu vidusskolas pedagogiem. (2019.gada jūlijs - 2020.gada marts)

2. Jaunapgūto metožu praktizēšana. (2019.gada septembris – 2020.gada oktobris)

3. Projekta noslēguma pasākums – Brocēnu novada pedagogu konference “IKT izmantošana mūsdienīga skolas vidē” (2020.gada  oktobris)

 

Informācija par aktualitātēm  un aktivitātēm projekta ietvaros mājas lapā – 

Opens external link in new windowhttp://emaze.me/erasmus-iktbrocenos

Aktualitātes

18.02.2020. Opens external link in new windowMācāmies padarīt stundas interesantākas 


21.10.2020.


5.11.2020.

Ar skolotāju konferenci noslēdzies projekts “Informācijas komunikācijas tehnoloģijas Brocēnos”

Brocēnu novada pašvaldības Brocēnu vidusskola no 2019. gada jūnija līdz 2020.gada oktobrim ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu realizēja aktivitātes projektā “Informācijas komunikācijas tehnoloģijas Brocēnos “ (2019-1-LV01-KA101-062071) Projekta laikā 12 Brocēnu vidusskolas pedagogi apmeklēja tālākizglītības kursus, kuros tika apgūtas IKT pieejas, metodes un rīki. Marika Ulmane un Dita Dubulta apmeklēja kursus “ICT as a tool for a student centered clasroom” Florencē, Itālijā; Inga Rozalinska, Irēna Birgersone, Olita Ļitvinova un Digna Gūtmane apmeklēja kursus “Using Technology in the Classroom” Splitā, Horvātijā; Dace Viļumsone, Evita Sergejeva, Ļena Zvaigzne un Oksana Visocka apmeklēja kursus “ICT in Education”, Prāgā, Čehijā, un Vineta Mielava un Anete Milta apmeklēja kursus “Photo and Video Making in our Clasroom” Barselonā, Spānijā. Projekta mērķis bija attīstīt skolas piedāvājumu, pilnveidojot pedagogu prasmes pielietot inovācijas, attīstīt starppriekšmetu sadarbību un veicināt skolēnu motivāciju un interesi. Pēc kursu apmeklējuma pedagogi praktizēja jaunapgūtās

metodes ikdienā, dalījās iegūtajā pieredzē arī ar kolēģiem skolā, ievietoja materiālus projektam izveidotajā mājas lapā - emaze.me/erasmus-iktbrocenos. Lai popularizētu projektā iegūto un programmas “Erasmus+“ iespējas, papildinātu zināšanas dažādos IKT rīkos un padomātu par digitalizācijas ietekmi, 2020. gada 21.oktobrī notika projekta noslēguma pasākums – Brocēnu novada pedagogu konference “IKT Brocēnos”. Konferencē piedalījās visu skolu pedagogi – tikai esošajā situācijā nodarbības notika, izmantojot platformu zoom. Kursus apmeklējušie pedagogi vadīja 6 dažādas darbnīcas – “Vietnes interesantākam mācību procesam sākumskolā”, “Interneta vietnes - palīgs mācību procesa nodrošināšanai”, “Aplikācijas interesantākam mācību procesam pamatskolā un vidusskolā”, “Interesanti rīki internetā personalizēta mācību procesa organizēšanai”, “Skolēnu centrēta mācīšanās pieeja, pielietojot IT rīkus”, “Foto un video veidošana un pielietošana mācību procesā: multimediju spēks izglītībā”.

Ne tikai skolu, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, izmantojot Facebook live pārraidi, bija iespēja noklausīties sociālo zinātņu maģistra Edgara Čerkovska lekciju “Digitālo tehnoloģiju ietekme un nozīme mūsdienu sabiedrībā” un ārstes – psihoterapeites, RSU doktorantes - Lauras Valaines lekciju “Bērna emocionālā veselība digitālajā laikmetā”. Projektu “IKT Brocēnos” realizēja Brocēnu vidusskolas administrācijas un pedagogu darba grupa sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļu un Izglītības nodaļu.

Opens external link in new windowRelīze

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB