Projekti

Projekta nosaukums Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Projekta identifikācijas numurs Nr.8.3.4.0/16/I/001
Iesniedzējs Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktpersona Tālr.: 28684847 E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Partneri Brocēnu novada pašvaldība, Kontaktpersona: projektu speciāliste Rudīte Muraševa Ar 2018.gada 1.februāri – Gaiķu pamatskola, Remtes pamatskola Ar 2018.gada 1.septembri – Brocēnu vidusskola, Blīdenes pamatskola
Mērķi un uzdevumi Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Finansējuma avots Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Finansējums
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Joma

Izglītība

Administratīvā teritorija Latvijas Republika
Galvenās aktivitātes

Ø    Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Ø   Kompensācija par:

  •  sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.
Aktualitātes

10.06.2021. -  Projekta aktualitātes

15.04.2021. - Aicinājums iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

13.01.2020. - Projekta aktualitātes

04.11.2020. - Projekta aktualitātes

28.08.2020. - Projekta aktualitātes

29.05.2020. - Projekta aktualitātes

06.03.2020. - Projekta aktualitātes

05.02.2020. - Projekta aktualitātes

06.11.2019. - Projekta aktualitātes

03.11.2019. - Projekta aktualitātes

27.09.2019.- Projekta aktualitātes - Mērķu plānošana Brocēnos

20.08.2019.- Projekta aktualitātes

04.06.2019. - Projekta aktualitātes

14.01.2019. - Projekta aktualitātes

5.10.2018. - Projekta aktivitātes

30.07.2018. - Pamatinformācija par projektu

 

 


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB