Projekti

Projekta nosaukums Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 2.posms
Projekta identifikācijas numurs 8.3.2.2/16/I/001
Iesniedzējs Valsts izglītības satura centrs
Kontaktpersona Projekta vadītāja Rudīte Muraševa
Partneri Brocēnu novada pašvaldība
Mērķi un uzdevumi Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds
Finansējums 64821,20 Eur
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 01.09.2019. - 30.05.2021.
Joma
Administratīvā teritorija Brocēnu novads
Galvenās aktivitātes

Projektā iesaistītās skolas - Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola. 

Blīdenes pamatskolā: 

Individuālajam atbalstam 1.- 6.klašu izglītojamajiem matemātikā un dabaszinību stundās  piesaistīti -  2 pedagogu palīgi, 

Interešu izglītības pulciņš “Prāta spēļu nodarbības” 

Vasaras nometne – Vasaras skola – plānota 2020.gada vasarā

2019./2020. gada – Tehnoloģiju gada ietvaros

Interešu izglītības pulciņš “Robotikas pulciņš”

2 Laboratorium nodarbības 

Pedagoga palīgi 1.-4.klašu izglītojamajiem galvenajos mācību priekšmetos.

Atbalsta personāls – logopēds 1.-4.klašu izglītojamajiem. 

Brocēnu vidusskolā 

Individuālajam atbalstam 1.- 4.klašu izglītojamajiem matemātikā un dabaszinību stundās  piesaistīti -  2 pedagogu palīgi.

Interešu izglītības pulciņi – Jauno programmētāju skola (4.-5.klasei); Jauno konstruktoru skola (2.-3.klasei); Jauno ķīmiķu skola (7.-9.klasei); nodarbības franču, krievu un angļu valodā “Sprīdīša ceļojums Eiropā” (1.-6.klase);  izzinošas nodarbības “Pēti un eksperimentē” (2.-4.klase); nodarbības “Runča Cipariņa skola” (2.-4.klase); smilšu terapijas nodarbības ( 1.-4.klase); fiziskās attīstības nodarbības (1.-4.klase)

8 nodarbības 2.-6.klašu skolēniem Eksperimenti laboratorijās 

4 nodarbības 1.-4.klašu izglītojamajiem kopā ar vecākiem “Es mācu mammu un tēti”

2019./2020. gada – Tehnoloģiju gada ietvaros

5 mācību vizītes –  Viena uz Ventspils Demo centru (2.-3.klasēm) un četras uz RTU(2.-9.klasēm)

Abās skolās

Divu mācību gadu laikā notiks 2 Alternatīvās olimpiādes. Nodarbību cikla dabā ietvaros -  āra nodarbības Pavasaris un Rudens

Aktualitātes

13.01.2021.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktualitātes

Arī ārkārtas situācijas laikā Brocēnu novada pašvaldībā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  Nr.8.3.2.2/16/I/001.  Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.  

Lai atbalstītu skolēnus gan attālināta mācību procesa organizēšanā, gan nodrošinot klašu darbu grupās Blīdenes pamatskolā un Brocēnu vidusskolā  projektam tika piesaistīti papildus pedagogu palīgi. Atsevišķas interešu izglītības nodarbības notiek attālināti. 

Par projekta netiešajām izmaksām ir iegādāti dažādi materiāli un inventārs. Iegādāti papildus materiāli smilšu terapijas nodarbībām un divi datori ar programmatūru Brocēnu vidusskolai. Datori tiks izmantoti dabas zinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetu apguvei. 

Projekta vadītāja  Rudīte Muraševa


04.09.2020. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktualitātes

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktualitātes.

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  Nr.8.3.2.2/16/I/001.  Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.  

Projekta mērķis ir – attīstīt  individuālās mācību pieeju un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.  Sācies projekta 2.posma pēdējais mācību gads un projektā iesaistītās ir Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola.

Katra skola ir izstrādājusi savu pasākumu un aktivitāšu plānu. Protams, saistībā ar situāciju un ierobežojumiem valstī, ne visi pasākumi var tikt realizēti, tomēr arī vasaras periodā ir notikušas aktivitātes. 

Izglītības kvalitātes valsts dienests, izskatot iesniegto pieteikumu, piešķīris Blīdenes pamatskolai, interešu izglītības programmas īstenošanai robotikas jomā, desmit LEGO Education WeDo 2,0  robotu konstruktoru komplektus. No 17.-21.augustam Blīdenes pamatskolā notika nometne – Vasaras skola, kuras mērķis bija veicināt skolēnu interesi par dažādām dabas zinību tēmām, padziļinot izpratni par dabas sistēmu vienotību, mijiedarbību un procesu likumsakarību. Nometnē piedalījās 30 Blīdenes pamatskolas 4.-6.klašu izglītojamie.

2020./2021. mācību gadā gan Blīdenes  pamatskolā, gan Brocēnu vidusskolā  individuālajam atbalstam tiks piesaistīti  pedagogu palīgi. Blīdenes pamatskolā  darbosies prāta spēļu pulciņš. Brocēnu vidusskolā turpinās darbu interešu izglītības pulciņi,  galvenokārt 1.-6.klašu izglītojamajiem – Fiziskās attīstības nodarbības ar jogas elementiem, jauno konstruktoru skola, valodu pulciņš – “Sprīdīša ceļojums Eiropā”, izzinošas nodarbības “Pēti un eksperimentē”, “Runča Cipariņa skola” un smilšu terapijas nodarbības. 

Projekta vadītāja  Rudīte Muraševa

Opens external link in new windowRelīze.


06.03.2020. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  un Tehnoloģiju gada ietvaros plānotās aktivitātes. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris. Projekta mērķis ir - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.  Galvenie uzdevumi - jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšana, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas. Projektā iesaistītās skolas ir Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola. Katra skola izstrādājusi arī savu pasākumu un aktivitāšu plānu. Gan Blīdenes  pamatskolā, gan Brocēnu vidusskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti pedagogu palīgi, Blīdenes pamatskolā arī logopēds 1.-4.klašu skolēniem. Blīdenes pamatskolā  darbojas Prāta spēļu pulciņš un Robotikas pulciņš. Brocēnu vidusskolā projekta ietvaros darbojas vairāki interešu izglītības pulciņi – galvenokārt 1.-6.klašu izglītojamajiem –Jauno konstruktoru skola, valodu pulciņš – “Sprīdīša ceļojums Eiropā”, izzinošas nodarbības “Pēti un eksperimentē”, “Runča Cipariņa skola”, kā arī smilšu terapijas nodarbības un  Jauno programmētāju skola. 7.-9.klašu izglītojamajiem Jauno ķīmiķu skola. Blīdenes pamatskolā decembrī notika SIA “Laboratorium” vadīta nodarbība par tēmu elektrība 8.-.9.klašu izglītojamajiem, kuras laikā lektors arī rādīja vairākus interesantus eksperimentus ar fizikas likumu skaidrojumiem. Skolēni bija ieinteresēti un labprāt klausijās un darbojās līdzi.

Janvārī notika Alternatīvā olimpiāde. 

Brocēnu vidusskolā 12. februārī notika nodarbība “Čipsi un Coca – cola skolēnu ikdienā”1.klašu izglītojamajiem. 2. un 3. klašu skolēni janvārī viesojās Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, kur darbojās radošajā darbnīcā “Vēja ģeneratori”, bet  19.februāri 7.-9.klašu skolēni piedalījās mācību vizītē Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, kur iepazinās gan ar fakultāti, gan akustikas laboratoriju un sacīkšu droniem. Divu mācību gadu laikā notiks  aktivitātes, kas dos iespēju izglītojamajiem padziļināti apgūt un praktiski darbojoties nostiprināt skolā iegūtās zināšanas.  Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Projekta vadītāja  Rudīte Muraševa

Opens external link in new windowRelīze.


22.11.2019.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2.posms

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.  

 Projekta mērķis ir - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.  Galvenie uzdevumi - jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšana, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas.

Projektā iesaistītās skolas ir Brocēnu vidusskola un Blīdenes pamatskola. Katra skola izstrādājusi arī savu pasākumu un aktivitāšu plānu. 

Gan Blīdenes  pamatskolā, gan Brocēnu vidusskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti 2 pedagogu palīgi. Blīdenes pamatskolā  darbosies prāta spēļu pulciņš, kā arī 2020.gada vasarā notiks Vasaras nometne – Vasaras skola. Brocēnu vidusskolā projekta ietvaros darbosies vairāki interešu izglītības pulciņi – galvenokārt 1.-6.klašu izglītojamajiem – Fiziskās attīstības nodarbības ar jogas elementiem, jauno konstruktoru skola, valodu pulciņš – “Sprīdīša ceļojums Eiropā”, izzinošas nodarbības “Pēti un eksperimentē”, “Runča Cipariņa skola”, kā arī smilšu terapijas nodarbības un  jauno programmētāju skola. 7.-9.klašu izglītojamajiem Jauno ķīmiķu skola. Plānots, ka 4 x mācību gadā notiks nodarbības “Eksperimenti laboratorijā” un 2 x mācību gadā nodarbības kopā ar vecākiem “Es mācu mammu un tēti”.

  Abas skolas plāno nodarbību ciklus dabā – pavasarī un rudenī, kā arī kopīgi organizētu Alternatīvo olimpiādi.

Papildus ir piešķirts finansējums Tehnoloģiju gada ietvaros 2019./2020. mācību gadam. Tehnoloģiju gada ietvaros Blīdenes pamatskolā darbojas Robotikas pulciņš, pedagoga palīgs galvenajos priekšmetos  un logopēds 1.-4.klašu skolēniem, kā arī notiks 2 Laboratorium nodarbības. Brocēnu vidusskolā skolēniem būs iespēja doties Mācību vizītēs uz Ventspils Democentru un RTU. 

Divu mācību gadu laikā notiks  aktivitātes, kas dos iespēju izglītojamajiem padziļināti apgūt un praktiski darbojoties nostiprināt skolā iegūtās zināšanas.  

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)  norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. 

Projekta vadītāja  Rudīte MuraševaAtpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB