Komitejas, komisijas

Komitejas

Finanšu komitejā:

 1. Ilze Konstante;
 2. Ārijs Sproģis;
 3. Ieva Ostrovska
 4. Daila Frīdmane;
 5. Vineta Sālava
 6. Daina Gredzena;
 7. Vjačeslavs Tarasovs;
 8. Kristīna Maslovska; 
 9. Ansis Ābuls

Initiates file downloadFinanšu komitejas nolikums (.pdf)

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja:

 1. Zigmunds Zaļenko;
 2. Irēna Birgersone;
 3. Daila Frīdmane;
 4. Aivis Bruža;
 5. Ainārs Tiļļa.

Initiates file downloadIzglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas nolikums (.pdf)

Sociālās un sabiedriskās drošības komiteja:

 1. Jānis Sergejenko
 2. Daina Gredzena
 3. Ieva Ostrovska
 4. Vjačeslavs Tarasovs
 5. Ansis Ābuls

Initiates file downloadSociālās un sabiedriskās drošības komitejas nolikums (.pdf)

Attīstības komitejā:

 1. Ārijs Sproģis;
 2. Irēna Birgersone;
 3. Ilze Konstante;
 4. Vineta Sālava;
 5. Aivis Bruža;
 6. Ainārs Tiļļa;
 7. Zigmunds Georgs Fīrers.

Initiates file downloadAttīstības komitejas nolikums (.pdf)

Komisijas

Iepirkumu komisija:

 1. Ligita Berga
 2. Krišjānis Valters
 3. Inga Dreija- Uzule
 4. Tālivaldis Bērtulsons
 5. Aija Ceimere

Iepirkuma komisijas nolikums (.pdf)

Administratīvā komisija:

 1. Vineta Mielava
 2. Sandra Jankauska
 3. Ruta Muhitdinova
 4. Sanija Jasute
 5. Krišjānis Valters
 6. Andrejs Adamovs
 7. Jānis Polis

Atsavināšanas komisija:

 1. Daiga Černova
 2. Dzintra Bruzinska
 3. Vija Krastiņa
 4. Ineta Medne

Atsavināšanas komisijas nolikums (.pdf)

Dzīvokļu jautājumu un deklarēšanās izvērtēšanas komisija:

 1. Daiga Staško
 2. Laima Boltika
 3. Maira Vīksna
 4. Anita Kalnakārkle
 5. Marina Lubāne

Initiates file downloadDzīvokļu jautājumu un deklarēšanas izvērtēšanas komisijas nolikums (.pdf)

Medību koordinācijas komisija:

 1. Inga Dreija-Uzule
 2. Uģis Miksis
 3. Jānis Siliņš
 4. Uldis Ķirsis
 5. Raitis Freimanis

Medību koordinācijas komisijas 2017.gada 4.aprīļa lēmums

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:

 1. Vineta Sālava
 2. Zane Sergejeva
 3. Karīna Ciesmane
 4. Dzintra Bruzinska

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām

Kustības un sabiedriskās drošības komisija:

 1. Kaspars Pridāns
 2. Valdis Kaļinka
 3. Ivars Balgalvis

Atlīdzības komisija:

 1. Santa Kalniņa
 2. Inguna Līce
 3. Anita Kalnakārkle
 4. Ineta Medne
 5. Viļute Neimeta

Atlīdzības komisijas nolikums (.pdf)

Ētikas komisija:

 1. Antra Nadziņa
 2. Juris Kravinskis
 3. Kaspars Pridāns

Initiates file downloadĒtikas komisijas nolikums (.pdf)

Initiates file downloadBrocēnu novada pašvaldības ētikas kodekss (.pdf)

Investīciju un tarifu komisija:

 1. Santa Kalniņa
 2. Antra Tuka
 3. Vineta Sālava
 4. Anita Kalnakārkle

Initiates file downloadInvestīciju un tarifu komisijas nolikums (.pdf)

Arhīva pārvaldības ekspertu komisija:

 1. Sandra Jankauska
 2. Vija Kudule
 3. Vija Krastiņa

Arhīva pārvaldes ekspertu komisijas nolikums (.pdf)

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisija:

 1. Ņina Paļenova
 2. Daila Frīdmane
 3. Antra Rokole
 4. Egita Eversone

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas nolikums (.pdf)

Mērķdotācijas sadales komisija:

 1. Inesa Role
 2. Daila Frīdmane
 3. Gundega Vorobjova
 4. Sandra Jankauska
 5. Dzintra Bērtulsone

Mērķdotācijas sadales komisijas nolikums (.pdf)

Darbinieku vērtēšanas komisija:

 1. Aiva Šteina
 2. Aija Ceimere
 3. Ina Kripševica 
 4. Karīna Jefimova
 5. Linda Milne

Darbinieku vērtēšanas komisijas nolikums (.pdf)

Veselības veicināšanas komisija:

 1. Karīna Ciesmane
 2. Inita Valtere
 3. Liena Zommere

Initiates file downloadVeselības veicināšanas komisijas nolikums (.pdf)

Pedagoģiski medicīniskā  komisija:

 1. Ilva Briede
 2. Arta Zepa
 3. Velta Mazūre
 4. Aija Lauriņa

Initiates file downloadPedagoģiskās medicīniskās komisijas nolikums (.pdf)

Brocēnu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisija:

 1. Daila Frīdmane
 2. Ilze Tomanoviča- Barone
 3. Osvalds Kaļinka
 4. Maija Golubeva
 5. Liena Zommere

Initiates file downloadBrocēnu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums (.pdf)

Vēlēšanu komisija:

 1. Revita Kvāla-Čukna
 2. Laura Bula
 3. Ina Kripševica
 4. Zane Sergejeva
 5. Evija Lagzdiņa
 6. Linda Milne
 7. Anete Milta

Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija:

 1. Māris Zusts, Saldus novada domes priekšsēdētājs
 2. Ārijs Sproģis, Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 3. Kapteinis Vilnis Bents, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus nodaļas komandieris
 4. Kristaps Osis, Saldus novada pašvaldības izpilddirektors
 5. Kristaps Kervis, AS "Sadales tīkls" Ventspils nodaļas Rietumu tehniskās daļas vadītājs
 6. Jānis Vīcups, Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona komandieris
 7. Indulis Blīgzna, pulkvežleitnants, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa priekšnieks
 8. Daumants Grundmanis, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļas mežzinis
 9. Ina Behmane, Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
 10. Vineta Frīdmane, Brocēnu novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja
 11. Nellija Kleinberga, SIA „Saldus medicīnas centrs”  valdes priekšsēdētāja

CA Komisijas darbā pieaicinātās pašvaldības policiju amatpersonas bez balss tiesībām:

 1. Rolands Marģelis, Saldus novada pašvaldības Policijas priekšnieks
 2. Gatis Lieldaudzietis, Brocēnu novada pašvaldības Policijas priekšnieks.

Initiates file downloadSaldus novada un Brocēnu novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas nolikums (.doc)

 Metodiskās apvienības komisija:

 1. Aija Zakovska
 2. Aiva Šteina
 3. Vivita Ķezbere
 4. Inese Egle
 5. Dita Dubulta
 6. Anete Milta
 7. Mairita Neilande
 8. Marika Ulmane
 9. Ņina Paļenova
 10. Vineta Mielava
 11. Santa Markevica

Initiates file downloadMetodiskās apvienības komisijas nolikums (.pdf)

 Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija:

 1. Egita Eversone
 2. Ēvalds Kārkliņš
 3. Alise Sipeniece
 4. Rudīte Muraševa
 5. Oksana Svikle
 6. Dita Dubulta
 7. Una Remere
 8. Liene Allere

Initiates file downloadJaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums (.pdf)