Izsoles 2020.gads

Izsoles
DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.45 SKOLAS IELĀ 22, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ, IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 19.janvārī plkst.10.30
Pieteikšanās beigu datums: 18.01.2021 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.70 SKOLAS IELĀ 20, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ, IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 19.janvārī plkst.10.30
Pieteikšanās beigu datums: 18.01.2021 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.5 SKOLAS IELĀ 14, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ, IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 19.janvārī plkst.10.00
Pieteikšanās beigu datums: 18.01.2021 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA KALNA IELĀ 8-9, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 17.decembrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 16.12.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE BUŅĀM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 17.decembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 16.12.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,D/S KURMIS DĀRZS Nr.13”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 17.decembrī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 16.12.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.45 SKOLAS IELĀ 21, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ, IZSOLE
Norises datums, laiks: 2021.gada 11.janvārī plkst.10.00
Pieteikšanās beigu datums: 08.01.2021 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA LIELCIECERES IELĀ 27-56, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 10.decembrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 09.12.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE NOVADNIEKIEM”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 10.decembrī plkst.9.00
Pieteikšanās beigu datums: 09.12.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,JAUNZIEDIŅI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 27.oktobrī plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE BIRZĪTĒM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 27.oktobrī plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE STĀVIŅIEM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 27.oktobrī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,IMANTU ZEME”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLES
Norises datums, laiks: 2020.gada 27.oktobrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA LIELCIECERES IELĀ 27-56, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 27. oktobrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 26.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,LĪČI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 26.oktobrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 23.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – KRASTA IELA 34, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 12.oktobrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE NOVADNIEKIEM”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.septembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 28.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRASTA IELA 36, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.septembrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 28.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA ,,DŪŽI”-1, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.septembrī plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 28.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA ,,DŪŽI”-3, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.septembrī plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 28.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,GAIDAS”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 12.oktobrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,LĪČI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 15.septembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 11.09.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE EGLONIEM”, BLĪDENES PAGASTĀ
Norises datums, laiks: 2020.gada 24.augustā plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 21.08.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE SKUJENIEKIEM”, CIECERES PAGASTĀ
Norises datums, laiks: 2020.gada 24.augustā plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 20.08.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma cirsmās „Upessētu mežs”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā, (kvartāls 1, nogabala Nr. 16., 17., 12., 22., 25., 31., 7., 13) ciršanas tiesību izsoles noteikumi
Norises datums, laiks: 2020.gada 24.augustā plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 21.08.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,GAIDAS”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 24.augustā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 21.08.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, atkārtota izsole
Norises datums, laiks: 2020.gada 30.jūlijā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 28.07.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,RITUMI”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKAS IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 30.jūnijā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 29.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE EGLONIEM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.jūnijā plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,MAZKUNKUĻI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.jūnijā plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE SKUJENIEKIEM”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.jūnijā plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE IMANTĀM”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.jūnijā plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,AUGĻU DĀRZS”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 29.jūnijā plkst.9.00
Pieteikšanās beigu datums: 25.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma ,,Pie Kalnsētas garāžām” Brocēnu novada, Cieceres pagastā, mutiskā izsolē
Norises datums, laiks: 2020.gada 8.jūnijā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 05.06.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokli Lielcieceres ielā 27-44, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2020.gada 20.maijā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 18.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokli Lielcieceres ielā 25-5, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2020.gada 20.maijā plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 18.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ,,Oskari”, Remtes pagastā
Norises datums, laiks: 2020.gada 20.maijā plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 18.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – KRASTA IELA 34, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 19.maijā plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 18.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
KUSTAMĀS MANTAS – GREIDERA PUBLISKA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 12.maijā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 08.05.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Publiska izsole - zemes noma reklāmas izvietošanai pašvaldības piekrītošā zemes gabalā ,,Parks 9”, Brocēnos, Brocēnu novadā, daļā 20 m2 platībā
Norises datums, laiks: 2020.gada 31.martā, plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 30.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,RĀCEŅI”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 30.04.2020. plkst. 9:00
Pieteikšanās beigu datums: 29.04.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2020.gada 16.aprīlī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 15.04.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 31.martā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 27.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2020.gada 31.martā plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 27.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA LIELCIECERES IELĀ 25-26, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ PUBLISKA IZSOLE
Norises datums, laiks: 19.03.2020. plkst.9:00
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 8A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 19.03.2020. plkst.9:30.
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 18A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 19.03.2020. plkst. 10:00
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS, KAS ATRODAS ,,KRASTA IELĀ 14A”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
Norises datums, laiks: 19.03.2020. plkst. 10:30
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2020 plkst. 12:00
Statuss: Pārtraukts
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola ciršanas tiesības nekustamā īpašuma cirsmā ,,Parks 7”, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2020.gada 12.februārī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 07.02.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu ,,Pie Kļavām”, Cieceres pagastā
Norises datums, laiks: 2020.gada 12.februārī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 07.02.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME KREISĀ PUSĒ”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 30.janvārī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ,,LUBENIEKU ZEME”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
Norises datums, laiks: 2020.gada 30.janvārī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtoti pārdod pilnas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2020.gada 30.janvārī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 24.01.2020 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies