Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks 2018.gada 8.augustā, plkst. 9.30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 06.08.2018 plkst. 09:30
Papildus informācija
 1. Nomas objekts – zemes gabals ,,Parks 9”, Brocēnos, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8405 004 0163 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8405 004 0083), daļā 20 m2 platībā.
 1. Nosacītā nomas maksa 3.00 EUR (bez PVN) mēnesī.
 1. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 1 (viens) gads ar tiesībām pagarināt nomas termiņu.
 1. Iznomāšanas mērķis – reklāmas izvietošana.
 2. Tiek rīkota mutiskā izsole.
 3. Reģistrācijas maksa par piedalīšanos nomas izsolē 15.00 EUR (piecpadsmit euro un 00 euro centi).
 4. Drošības naudas iemaksa 10% no nomas izsoles sākumcenas – 0.30 EUR (30 euro centi).
 5. Reģistrācijas maksu un drošības naudas maksu veikt Brocēnu novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S Swedbank, konta Nr.LV64HABA0551031887712, kods HABALV2X.
 6. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2018.gada 6.augustam plkst.12.00.
 7. Izsole notiks 2018.gada 8.augustā, plkst. 9.30, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 5.00 EUR (pieci euro un 00 centi). Solīšana ar augšupejošu soli.
 8. Ar nomas izsoles noteikumiem var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, īpašumu pārvaldes nodaļā, pie nekustamā īpašuma speciālistes D.Černovas, tālr. 63807291.

 

Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ