Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Privatizācijas aģentūra
Procedūras veids
Norises vieta Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.
Norises datums, laiks 09.03.2018. plkst. 11-30
Kontaktpersona Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 22.02.2018 plkst. 16:00
Papildus informācija

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Bērzāju ielā 5, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8425 900 0082 – sākumcena EUR 3400.00, nodrošinājums EUR 340.00, izsole 09.03.2018. plkst. 11-30, pieteikšanās līdz 22.02.2018. plkst. 16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ