Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere
Procedūras veids
Norises vieta Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) .
Norises datums, laiks Izsoles sākums - 2018.gada 7.augusts. Izsoles noslēgums - 2018.gada 6.septembris plkst.13.00.
Kontaktpersona Ilze Mālmeistere, tālr. 63821055; 63824143, fakss 63821055, e-pasts ilze.malmeistere@lzti.lv .
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš
Papildus informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Andrejam Ignatjevam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Skolas ielā 15dz.2, Brocēnos, Brocēnu nov., kadastra Nr.8405 900 0184. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga.

Nekustamā īpašuma sastāvs: 2-istabu dzīvoklis, kas izvietots hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 36,9 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 3800 EUR, izsoles solis - 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018.gada 7.augusts. Izsoles noslēgums - 2018.gada 6.septembris plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 27.augustam (ieskaitot), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ.Nr.LV24086511000, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199006001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (380EUR), maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ