Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks 24.08.2018. plkst.9.30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 23.08.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

• MAZPLĀMŠI (kvartāls 1, nogabala Nr.01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10), Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8444 002 0167, platība 10.00 ha, pārdodamais apjoms 2111.85 m3.

Sākumcena – 54 300.00 EUR. Izsole notiks 24.08.2018. plkst.9.30.

Par piedalīšanos izsolē reģistrēties līdz 23.08.2018. plkst.12.00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.broceni.lv.

 Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

Initiates file downloadCirsmas izsoles noteikumi

 

Tālrunis uzziņām 20600022, 63807291.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ