Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
Norises datums, laiks 12.07.2018. plkst. 9.00.
Kontaktpersona Atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja D.Černova, kontakttālrunis 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 10.07.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

KŪDRAS PURVS (kvartāls 1), Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8452 005 0176, platība 43.7 ha, pārdodamais apjoms 2751.23 m3.

Sākumcena - 69000.00 EUR. Izsole notiks 12.07.2018. plkst.9.00.

Par piedalīšanos izsolē reģistrēties līdz 10.07.2017. plkst.12.00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.broceni.lv.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.docx).

 

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ