Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos
Norises datums, laiks 26.02.2018. plkst. 10.00.
Kontaktpersona Atsavināšanas komisijas priekšsēdētājas D.Černovas, kontakttālrunis 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 22.02.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

• AIZ BRĪVZEMNIEKIEM (kvartāls 1, nogabala Nr.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07), Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8444 002 0227, platība 5.0 ha, pārdodamais apjoms 677.23 m3.

Sākumcena - 15050.00 EUR. Izsole notiks 26.02.2018. plkst.10.00.

Par piedalīšanos izsolē reģistrēties līdz 22.02.2017. plkst.12.00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa EUR 30.00 par izsolāmo objektu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.broceni.lv.

 Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.docx).

 

Tālrunis uzziņām 63807291
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ