Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības domes telpās, 3.stāvā, adresē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos
Norises datums, laiks 2018.gada 28.februārī plkst. 10.00
Kontaktpersona Atsavināšanas komisijas priekšsēdētājas D.Černovas, kontakttālrunis 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 22.02.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 28.12.2017. domes lēmumu (prot. 18, 17.§), organizē pašvaldības kustamā īpašuma – ugunsdzēsēju automašīnu ar autocisternu, bez dokumentiem izsoli. Nosacītā cena EUR 525.00 (pieci simti divdesmit pieci eiro un 00 centi). Izsoles laiks: 28.02.2018. plkst. 10.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 22.02.2018. plkst.12.00.

  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Initiates file downloadIzsoles noteikumi (.docx).
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ