Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā 3.stāva sēžu zālē.
Norises datums, laiks 17.05.2018. plkst. 9.00.
Kontaktpersona Atsavināšanas komisijas priekšsēdētājas D.Černovas vai informācijas centrā, kontakttālrunis 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 15.05.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība, adrese Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, pamatojoties uz 22.03.2018. domes lēmumu (prot. 6, 6.§), organizē pašvaldības kustamā īpašuma – traktoru JUMZ 6KL, reģistrācijas Nr.T7783LB publisku izsoli. Nosacītā cena EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi). Izsoles laiks: 17.05.2018. plkst. 9.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 15.05.2018. plkst.12.00.

  • Izsoles vieta: Brocēnos, Lielcieceres ielā 3.
  • Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Izsoles noteikumi (.docx).
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ