Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības 3.stāva zālē
Norises datums, laiks 2018.gada 3.decembrī plkst.11.00
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 30.11.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

Uzsākot atkārtotu pārdošanas otro kārtu Brocēnu novada pašvaldība 2018.gada 3.decembrī Brocēnu novada pašvaldības 3.stāva zālē plkst.11.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošās SIA ,,Viduskurzemes AAO” kapitāla daļas - 487 kapitāla daļas jeb 0,01624% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete).

Vienas pārdodamās kapitāla daļas cena - 1,00 euro, Kapitāla daļu paketes pārdošanas cena - 487,00 euro. Maksāšanas līdzeklis - 100% euro.

Rakstisks apliecinājums par piedalīšanos izsolē pirkt Kapitāla daļu paketi jāiesniedz līdz 2018.gada 30.novembrim plkst.12.00.

Pielikumā: Initiates file downloadKapitāla daļu pārdošanas noteikumi (.docx).

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ