Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā sēžu zālē
Norises datums, laiks 2018.gada 10.maijā plkst. 9.00.
Kontaktpersona Izsoles jautājumos – Tālivaldis Bērtulsons, m.b. 20600022 un Daiga Černova, tel. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 07.05.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2018.gada 10.maijā plkst. 9.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesību piešķiršanu zemes dzīļu izmantošanai kūdras ieguvei īpašumā ,,Spundiņu purvs”, Brocēnu novadā (kadastra Nr.8452 005 0176 un Nr.8425 001 0114), ar kūdras ieguves laukuma platību 80.2 ha un kopējo nomas zemes platību 106.01 ha.

Kā vienreizējs maksājums noteikts ar nekustamā īpašuma iznomāšanu saistītie izdevumi 17544.73 EUR apmērā, kas samaksājams 3 mēnešu laikā no nomas līguma noslēgšanas dienas. Pārējo zemes vienību 25.81 ha apmērā, kurā neietilpst meža zeme, nomas maksa 5% no īpašuma kadastrālās vērtības tekošajā gadā.

Nomas izsoles sākumcena EUR 32400.80. Izsoles kāpuma solis – 1000.00 EUR.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% no sākumcenas - 3240.08 EUR un izsoles dalības maksa EUR 50.00 par izsolāmo objektu. Dalībnieka reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2018.gada 7.maijam plkst.12.00.      

Pielikumā: izsoles noteikumi (.docx).

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ