Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta 3.stāvā sēžu zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.
Norises datums, laiks 2018.gada 15.jūnijā plkst. 10.00.
Kontaktpersona Kontaktpersona Izsoles jautājumos – Tālivaldis Bērtulsons, m.b. 20600022 un Daiga Černova, tel. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 12.06.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

Brocēnu novada pašvaldība 2018.gada 15.jūnijā plkst. 10.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības zemes gabalam ,,Ābeļdārzs”, Brocēnos, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8405 002 0027, daļā  ar kopējo platību 1.2 ha, ar apbūves tiesībām degvielas uzpildes stacijas būvniecībai, ar apbūves tiesībām, termiņš – 20 gadi.


Nomas izsoles sākumcena  - 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, t.i. 78.10 EUR. Izsoles kāpuma solis – 100.00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% no sākumcenas - 7.81 EUR un izsoles dalības maksa EUR 50.00 par izsolāmo objektu. Dalībnieka reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2018.gada 12.jūnijam plkst.12.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.broceni.lv.

Pieteikumi uz izsoli iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

Tālrunis uzziņām 20600022,  63807291. Pielikumā: Initiates file downloadizsoles noteikumi (.docx).
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ