Izsoles 2018.gads

Izsoles
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu Gravas ielā 12, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.decembrī plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu Zaļā ielā 11, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.decembrī plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu Zaļā ielā 9A, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.decembrī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu "Pie Laukgaļiem", Blīdenes pagastā
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.decembrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamo īpašumu Parka ielā 3A, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.decembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 06.12.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Skolas ielā 20-41, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 3.decembrī plkst.9.00
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Cieceres ielā 3-8, Emburgā, Cieceres pagastā
Norises datums, laiks: 2018.gada 3.decembrī plkst.9.30
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Skolas ielā 27-12, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 3.decembrī plkst.10.00
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Skolas ielā 27-33, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 3.decembrī plkst.10.30
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošās SIA ,,Viduskurzemes AAO” kapitāla daļas - 487 kapitāla daļas
Norises datums, laiks: 2018.gada 3.decembrī plkst.11.00
Pieteikšanās beigu datums: 30.11.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošās SIA ,,Viduskurzemes AAO” kapitāla daļas - 487 kapitāla daļas
Norises datums, laiks: 2018.gada 17.oktobrī plkst.9.00
Pieteikšanās beigu datums: 15.10.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli Skolas ielā 27-33, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.oktobrī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli Skolas ielā 27-25, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.oktobrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli Skolas ielā 27-12, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.oktobrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 09.10.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Elektronisko izsoļu vietnē pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas Skolas ielā 15dz.2, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: Izsoles sākums - 2018.gada 7.augusts. Izsoles noslēgums - 2018.gada 6.septembris plkst.13.00.
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „MEŽS 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Norises datums, laiks: 24.08.2018. plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 23.08.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „MAZPLĀMŠI”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Norises datums, laiks: 24.08.2018. plkst.9.30
Pieteikšanās beigu datums: 23.08.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Zemes noma reklāmas izvietošanai pašvaldības piekrītošā zemes gabala ,,Parks 9”, Brocēnos, Brocēnu novadā, daļā 20 m2 platībā
Norises datums, laiks: 2018.gada 8.augustā, plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 06.08.2018 plkst. 09:30
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Liepu iela 2-1N, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu atkārtota nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2018.gada 8.augustā, plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 06.08.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība izsludina sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Viduskurzemes AAO" pašvaldības kapitāla daļu izsoli
Norises datums, laiks:
Statuss: Noslēdzies
Nekustamā īpašuma Liepu iela 2-1N, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu atkārtota nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2018.gada 15.jūnijā, plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 14.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Pašvaldības īpašuma - ugunsdzēsēju depo, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2018.gada 15.jūnijā, plkst. 11.45
Pieteikšanās beigu datums: 11.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „KŪDRAS PURVS”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma
Norises datums, laiks: 12.07.2018. plkst. 9.00.
Pieteikšanās beigu datums: 10.07.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Liepu iela 2-1N, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2018.gada 5.jūnijā, plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 01.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Skolas ielā 19-6, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2018.gada 15.jūnijā plkst. 11.30
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: Lielcieceres 36-30, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2018.gada 15.jūnijā plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola dzīvokli: ,,Vecrāvas”-5, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2018.gada 15.jūnijā plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 28.06.2018. plkst. 14:30.
Pieteikšanās beigu datums: 14.06.2018 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības kustamā īpašuma – traktoru JUMZ 6KL, reģistrācijas Nr.T7783LB publisku izsoli.
Norises datums, laiks: 17.05.2018. plkst. 9.00.
Pieteikšanās beigu datums: 15.05.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības zemes gabalam ,,Ābeļdārzs”, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2018.gada 15.jūnijā plkst. 10.00.
Pieteikšanās beigu datums: 12.06.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesību piešķiršanu zemes dzīļu izmantošanai kūdras ieguvei īpašumā ,,Spundiņu purvs”, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2018.gada 10.maijā plkst. 9.00.
Pieteikšanās beigu datums: 07.05.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2018.gada 26.aprīlī, plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 23.04.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Lielcieceres ielā 19-36, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 26.aprīlī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 23.04.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2018.gada 19.martā, plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 16.03.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Brocēnu novadā Gaiķu pagastā, “Tautas nams” nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2018.gada 6.martā, plkst. 10:30
Pieteikšanās beigu datums: 05.03.2018 plkst. 00:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma, Lielcieceres ielā 21-23, Brocēnos, izsole
Norises datums, laiks: Izsoles sākums - 2018. gada 22. februārī. Izsoles noslēgums 2018. gada 26. martā plkst. 13.00.
Pieteikšanās beigu datums: 14.03.2018 plkst. 00:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Lielcieceres ielā 25-14, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 6.martā plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 02.03.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Lielcieceres ielā 19-36, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 6.martā plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 02.03.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Skolas ielā 27-41, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2018.gada 6.martā plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 02.03.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Bērzāju ielā 5, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 09.03.2018. plkst. 11-30
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - ugunsdzēsēju automašīna, LT-9131 izsole
Norises datums, laiks: 2018.gada 28.februārī plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - ugunsdzēsēju automašīna ar autocisternu, bez dokumentiem izsole
Norises datums, laiks: 2018.gada 28.februārī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - ugunsdzēsēju automašīnas MAGIRUS, DEUTZ 170, reģistrācijas Nr.GK-7156 izsole
Norises datums, laiks: 2018.gada 28.februārī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - traktora T-150 K izsole
Norises datums, laiks: 2018.gada 28.februārī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „AIZ BRĪVZEMNIEKIEM”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Norises datums, laiks: 26.02.2018. plkst. 10.00.
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „BRĪVZEMNIEKI 1”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Norises datums, laiks: 26.02.2018. plkst. 9.30.
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Austrumi”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma izsole
Norises datums, laiks: 2018.gada 26.februārī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 22.02.2018 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies