Izsoles 2017.gads

Izsoles
Brocēnu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesību piešķiršanu zemes dzīļu izmantošanai kūdras ieguvei īpašumā ,,Spundiņu purvs”, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2017.gada 12.decembrī plkst. 13.00
Pieteikšanās beigu datums: 11.11.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Līčupju mežs”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Norises datums, laiks: 2017.gada 18.decembrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 14.12.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zariņi”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā lauksaimniecības zemju attīrīšana no apauguma izsole
Norises datums, laiks: 2017.gada 18.decembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 14.12.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu ,,Pie Laukgaļiem”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2017.gada 14.decembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 13.12.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība atkārtoti pārdod mutiskā izsolē dzīvokli Skolas ielā 27-41, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2017.gada 18.decembrī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 15.12.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 07.12.2017. plkst. 16-00.
Pieteikšanās beigu datums: 23.11.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu atkārtota nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2017.gada 2.novembrī, plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības kustamā īpašuma – automašīnas HONDA HRV, izsoli
Norises datums, laiks: 2017.gada 2.novembrī plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu atkārtota nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2017.gada 9.oktobrī, plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 05.10.2017 plkst. 00:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Skolas ielā 27-41, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2017.gada 2.novembrī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Skolas ielā 27-18, Brocēnos
Norises datums, laiks: 2017.gada 2.novembrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli ,,Silaine”-6, Remtes pagastā
Norises datums, laiks: 2017.gada 2.novembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 31.10.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2017.gada 3.augustā, plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 02.08.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-19, Brocēnos, atkārtotu izsoli
Norises datums, laiks: 2017.gada 11.septembrī plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 08.09.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-41, Brocēnos, atkārtotu izsoli
Norises datums, laiks: 2017.gada 11.septembrī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 08.09.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 16-35, Brocēnos, atkārtotu izsoli
Norises datums, laiks: 2017.gada 11.septembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 08.09.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma Brocēnu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ,,PIE DZINTARIEM”, Brocēnos, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2017.gada 18.septembrī plkst.10.30
Pieteikšanās beigu datums: 15.09.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma Brocēnu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ,,PIE SAULĪTĒM”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2017.gada 18.septembrī plkst.10.00
Pieteikšanās beigu datums: 15.09.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma Brocēnu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ,,DŪMI”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2017.gada 18.septembrī plkst.9.30
Pieteikšanās beigu datums: 15.09.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Ciršanas tiesību izsole lauksaimniecības zemju attīrīšanai no apauguma Brocēnu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ,,AIZ LEJIŅĀM”, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 2017.gada 18.septembrī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 15.09.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ,,Jaunraiņi”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, zemes nomas tiesību izsoli
Norises datums, laiks: 2017.gada 3.jūlijā plkst.10.30
Pieteikšanās beigu datums: 29.06.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 "Deģi 2", Cieceres pagastā, Brocēnu novadā
Norises datums, laiks: 21.07.2017, plkst. 13:00
Pieteikšanās beigu datums: 06.07.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: Izsole notiks 2017.gada 3.jūlijā, plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 29.06.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,,Lejasbērzi”-12, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā izsoli
Norises datums, laiks: 03.07.2017. plkst. 9.30.
Pieteikšanās beigu datums: 30.06.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala Zaļā ielā 18, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 03.07.2017. plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 30.06.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mukļi”, Brocēnos, Brocēnu novadā lauksaimniecības zemju attīrīšana no apauguma izsole
Norises datums, laiks: 24.05.2017., plkst.10.00.
Pieteikšanās beigu datums: 23.05.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Aiz Bērziņiem”, kvartāls 1 (nogabala Nr.01, 02, 03), Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Norises datums, laiks: 24.05.2017., plkst.9.30
Pieteikšanās beigu datums: 23.05.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Zem Āriem”, kvartāls 1 (nogabala Nr.01, 02, 03, 04, 06, 08, 09), Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā ciršanas tiesību izsole
Norises datums, laiks: 24.05.2017., plkst.9.00
Pieteikšanās beigu datums: 23.05.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 20-65, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 22.05.2017. plkst. 10.00.
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 16-35, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 22.05.2017. plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Lielcieceres ielā 5-8, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 22.05.2017. plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-16, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 22.05.2017. plkst. 11.30.
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-19, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 22.05.2017. plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 27-41, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 22.05.2017. plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 19.05.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Edži”, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli
Norises datums, laiks: 08.05.2017. plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 05.05.2017 plkst. 12:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-15, Brocēnos, Brocēnu novadā atkārtotu izsoli
Norises datums, laiks: 06.04.2017. plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 05.04.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 4-N604, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2017.gada 27.martā, plkst. 12.30
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 4-N604, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 27.02.2017 plkst. 9:30
Pieteikšanās beigu datums: 25.02.2017 plkst. 00:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-45, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 27.03.2017. plkst. 12.00
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-19, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 27.03.2017. plkst. 11.30
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Lielcieceres ielā 21-1, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 27.03.2017. plkst. 10.30
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Lielcieceres ielā 21-5, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 27.03.2017. plkst. 11.00
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 18-47, Brocēnos, izsoli
Norises datums, laiks: 27.03.2017. plkst. 10.00
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 27-15, Brocēnos, atkārtotu izsoli
Norises datums, laiks: 2017.gada 27.februārī plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Lielcieceres 3A, Brocēnos, Brocēnu novadā izsoli
Norises datums, laiks: 2017.gada 27.martā plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Upesleju mežs”, Remtes pagastā, izsoli
Norises datums, laiks: 27.03.2017. plkst. 9.00
Pieteikšanās beigu datums: 24.03.2017 plkst. 16:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mežs 3”, kvartāls 6, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā cirsmu izsole
Norises datums, laiks: 2017.gada 10.februārī plkst. 9.30
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 22, Brocēni, Brocēnu novads, nodošanu iznomāšanai
Norises datums, laiks: Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2017.gada 9.februārim.
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 4-N604, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2017.gada 10.februārī, plkst. 11.30
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „KLĀMAŅU LAUKS”, Brocēnos, Brocēnu novadā zemes attīrīšana no apauguma izsole
Norises datums, laiks: 2017.gada 10.februārī plkst.10.00
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Biedzies
Nekustamā īpašuma Skolas iela 17-N602, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamo telpu nodošana iznomāšanai
Norises datums, laiks: 2017.gada 10.februārī, plkst. 12.00
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mežs 9”, kvartāls 5, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā cirsmu izsole
Norises datums, laiks: Izsole notiks 10.02.2017., plkst.9.00.
Pieteikšanās beigu datums: 09.02.2017 plkst. 17:00
Statuss: Beidzies