Izsoles

Izsoles par 2021. gadu

Izsoles
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA SKOLAS IELĀ 27-26, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 12.jūlijā plkst. 10.30
09.07.2021 plkst. 12:00
Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,D/S DZIRNAVIŅAS DĀRZS Nr. 33”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
2021.gada 12.jūlijā plkst. 10.00
09.07.2021 plkst. 12:00
Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE APAKŠSTACIJAS”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
2021.gada 12.jūlijā plkst. 9.30
09.07.2021 plkst. 12:00
Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,NOMAS ZEME”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 12.jūlijā plkst. 9.00
09.07.2021 plkst. 12:00
Pārtraukts
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA SKOLAS IELĀ 27-24, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 21.jūnijā plkst. 9.30
18.06.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE PAVASARIEM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 21.jūnijā plkst. 9.00
18.06.2021 plkst. 12:00
Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - automašīnas RENAULT MEGANE ATKĀRTOTA IZSOLE
2021.gada 11.jūnijā plkst. 9.30
10.06.2021 plkst. 12:00
Beidzies
Nekustamā īpašumā Lielcieceres ielā 6a, Brocēni, Brocēnu novads nedzīvojamās telpas (telpa Nr.19), nodošana iznomāšanai
2021.gada 11.jūnijā, plkst. 9.00
10.06.2021 plkst. 12:00
Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - automašīnas RENAULT MEGANE atkārtota izsole
2021.gada 27.maijā plkst. 11.00
26.05.2021 plkst. 12:00
Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - automašīnas RENAULT MEGANE atkārtota izsole
2021.gada 6.maijā plkst. 10.30
05.05.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,JAUNSĒTAS”, GAIĶU PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 27.maijā plkst. 9.00
25.05.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE APAKŠSTACIJAS”, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 27.maijā plkst. 9.30
25.05.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,JAUNBĒTIŅI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 27.maijā plkst. 10.00
25.05.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA LIELCIECERES IELĀ 36-36, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 27.maijā plkst. 10.30
25.05.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,JAUNBRUNIŅI”, GAIĶU PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 18.maijā plkst. 9.30
14.05.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,MAZSMILTNIEKI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 18.maijā plkst. 9.00
14.05.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,JAUNAUSTRUMI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 6.maijā plkst. 10.30
30.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,D/S DZIRNAVIŅAS DĀRZS Nr. 33”, CIECERES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 6.maijā plkst. 9.00
30.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,VĪTOLIŅI”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 6.maijā plkst. 9.30
30.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,ROZES”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 14.aprīlī plkst. 9.30
12.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - automašīnas RENAULT MEGANE izsole
2021.gada 14.aprīlī plkst. 10.30
09.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
Brocēnu novada pašvaldības kustamā īpašuma - automašīnas OPEL COMBO izsole
2021.gada 14.aprīlī plkst. 10.00
09.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GRAVAS IELA 12A, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 23.aprīlī plkst. 9.00
20.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PERSPEKTĪVĀ APBŪVES ZEME”, KAS ATRODAS GRAVAS IELA 12B, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 23.aprīlī plkst. 10.00
20.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GRAVAS IELA 8, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 23.aprīlī plkst. 9.30
20.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GRAVAS IELA 10, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 15.aprīlī plkst. 10.30
12.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GRAVAS IELA 6, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 15.aprīlī plkst. 10.00
12.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GRAVAS IELA 4, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 15.aprīlī plkst. 9.30
12.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GRAVAS IELA 2, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 15.aprīlī plkst. 9.00
12.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE BUŅĀM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
2021.gada 14.aprīlī plkst. 9.00
12.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA SKOLAS IELĀ 16 -14, BROCĒNOS, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 8.aprīlī plkst. 10.00
07.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA ,,ZAĶUKALNI”-8, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 8.aprīlī plkst. 13.00
07.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE AUZĀJIEM”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 8.aprīlī plkst. 9.30
07.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,DŪMU ZEME”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 8.aprīlī plkst. 9.00
07.04.2021 plkst. 12:00
Beidzies
Nekustamā īpašuma “Muižciema karjers”, Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā, atkārtota izsole
2021.gada 23.martā plkst. 10.00.
19.03.2021 plkst. 12:00
Beidzies
Ciršanas tiesību izsole Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma cirsmā - „Parks 1” (kvartāls 1, nogabala Nr. 02), Brocēnos
2021.gada 23.martā plkst. 9.30
19.03.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,GAIDAS”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
2021.gada 23.martā plkst. 9.00
22.03.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,BRĪVZEMNIEKI”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ IZSOLE
2021.gada 25.februārī plkst. 10.00
22.02.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE BUŅĀM”, BLĪDENES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
2021.gada 25.februārī plkst. 9.30
22.02.2021 plkst. 12:00
Beidzies
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ,,PIE NOVADNIEKIEM”, REMTES PAGASTĀ, BROCĒNU NOVADĀ ATKĀRTOTA IZSOLE
2021.gada 25.februārī plkst.9.00
22.02.2021 plkst. 12:00
Beidzies