Iepirkumi

Visa iepirkumu informācija ir pieejama EIS (Elektronisko iepirkumu sistēma) pasūtītāja profilā (http://www.eis.gov.lv)
Komersantiem, kuri vēl nav sākuši izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanu, iesakām iepazīties ar EIS pamācības materiālu komplektu:
Opens external link in current windowReģistrācijas informācija
Opens external link in current windowSaistošie dokumenti


E-konkursa vidē no 1. oktobra 2019. gada Mazajā iepirkumā pašvaldībām un to iestādēm (arī universitātēm, visām valsts iestādēm) piedāvājums iesniedzams elektroniski

 

Opens external link in new windowBNP 2021/9  “Gājēju celiņa izbūve Dūņupe-Zaļā iela”  

Opens external link in new windowBNP 2021/8 “KIC apkārtnes labiekārtošana''

Opens external link in new windowBNP 2021/7  Pārtikas produktu piegāde 

Opens external link in new windowBNP 2021/6 Remtes pamatskolas trešā stāva logu nomaiņa un kāpņu telpas remonts
Opens external link in new windowBNP 2021/5 “Kokskaidu granulu piegāde”
Opens external link in new windowBNP 2021/3 “Rīgas ielas pārbūve, Brocēni, Brocēnu novads”  Opens external link in new windowBūvvprojekts Rīgas iela (.pdf)
Opens external link in new windowBNP 2021/4 Kurināmās malkas piegāde­
Opens external link in new windowBNP 2021/2 “Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Brocēnu novada pašvaldības administrācijas un iestāžu autotransportam”
Opens external link in new windowBNP 2021/1 Transportlīdzekļu noma ar izpirkuma tiesībām nomas perioda beigām
Opens external link in new windowBNP 2020/26 Topogrāfiskā, zemes kadastrālā uzmērīšana un zemes ierīcības pakalpojumu veikšana
Opens external link in new windowBNP 2020/24 "Grants seguma autoceļu remonta un atjaunošanas darbi"
Opens external link in new windowBNP 2020/23 Brocēnu Kultūras un izglītības centra ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Opens external link in new windowBNP 2020/22 “Transporta pakalpojumu nodrošināšana Brocēnu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām"
Opens external link in new windowBNP 2020/21 "Saimniecības preču iegāde Brocēnu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām"
Opens external link in new windowBNP 2020/20 "Būvmateriālu un instrumentu iegāde Brocēnu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām"
Opens external link in new windowBNP 2020/19 Elektroenerģijas iegāde
Opens external link in new windowBNP 2020/18 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos būvmateriālu, instrumentu un saimniecības preču piegādei Brocēnu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Opens external link in new windowBNP 2020/17 Logu nomaiņa Skolas ielas Nr. 25 ēkai
Opens external link in new windowBNP 2020/16 Degvielas iegāde
Opens external link in new windowBNP 2020/15 Vienkāršota fasādes atjaunošana PII “Mūsmājas” ēkai
Opens external link in new windowBNP 2020/14 “Brocēnu kultūras un izglītības centra otrā stāva foajē remonts”
Opens external link in new windowBNP 2020/13 “Pārtikas produktu piegāde Sociālā aprūpes centra “Atpūtas” vajadzībām”
Opens external link in new windowBNP 2020/12 "Brocēnu Kultūras un izglītības centra ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana un teritorijas labiekārtojuma izbūve"
Opens external link in new windowBNP 2020/11 "Vienkāršota fasādes atjaunošana PII “Mūsmājas” ēkai"
Opens external link in new windowBNP 2020/10 “Remtes pamatskolas otrā stāva koridora remonts”
Opens external link in new windowBNP 2020/8 "Kokskaidu granulu piegāde Brocēnu novada pašvaldības vajadzībām"
Opens external link in new windowBNP 2020/7 Brocēnu novada pašvaldības grunts, grants un šķembu seguma ceļu klājuma greiderēšanas darbi
Opens external link in new windowBNP 2020/6 Kancelejas preču piegāde
Opens external link in new windowBNP 2020/5 Kurināmās malkas piegāde
Opens external link in new windowBNP 2020/4 Topogrāfiskā, zemes kadastrālā uzmērīšana un zemes ierīcības pakalpojumu veikšana
Opens external link in new windowBNP 2020/3 Traktortehnikas un auto transporta pakalpojumu sniegšana
Opens external link in new windowBNP 2020/2 Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
Opens external link in new windowBNP 2020/1 "Esošo slūžu pārbūve un jaunu slūžu būvniecība ūdens līmeņa regulēšanai un uzturēšanai Remtes ezerā"
Opens external link in new windowBNP 2019/36 "Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide"
Opens external link in new windowBNP 2019/35 “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par transporta pakalpojumiem Brocēnu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Opens external link in new windowBNP 2019/34 "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Brocēnu novada izglītības iestādēm"
Opens external link in new windowBNP 2019/33 "Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu"
Opens external link in new windowBNP 2019/32 "Lielcieceres ielas pārbūve"
Opens external link in new windowBNP 2019/31 "Brocēnu novada ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas sezonā"
Opens external link in new windowBNP 2019/30 "Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu"
Opens external link in new windowBNP 2019/29 “ Fasādes vienkāršota atjaunošana Blīdenes pagasta pārvaldes ēkai” 
Opens external link in new windowBNP 2019/28 "Elektroenerģijas iegāde"
Opens external link in new windowBNP 2019/27 "Iekškvartāla ceļu, gājēju celiņu pārbūve un bērnu rotaļu laukuma izbūve Brocēnos"
Opens external link in new windowBNP 2019/26 "Degvielas iegāde"
Opens external link in new windowBNP 2019/25 "Skatītāju zāles krēslu piegāde un uzstādīšana Blīdenes pagasta kultūras namā"
Opens external link in new windowBNP 2019/24 "Iekškvartālu ceļu, gājēju celiņu pārbūve un bērnu rotaļu laukuma izbūve Brocēnos"
Opens external link in new windowBNP 2019/23 “Kokskaidu granulu piegāde Brocēnu novada pašvaldības vajadzībām” 
Opens external link in new windowBNP 2019/22 "Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Brocēnu novada pašvaldības administrācijas un iestāžu autotransportam"
Opens external link in new windowBNP 2019/21 Satiķu attīrīšanas iekārtu pārbūve 
Opens external link in new windowBNP 2019/20 Laukuma izveide pie finiša ēkas, Brocēnos, Brocēnu novadā
Opens external link in new windowBNP 2019/19 Pirts ēkas jumta seguma atjaunošana
Opens external link in new windowBNP 2019/18 Iekškvartāla ceļu, gājēju celiņu pārbūve un bērnu rotaļu laukuma izbūve Brocēnos
Opens external link in new windowBNP 2019/17 Pārtikas produktu piegāde Brocēnu novada pašvaldības vajadzībām 2019. - 2021. gadā
Opens external link in new windowBNP 2019/16 “Riteņtraktora iegāde finanšu līzingā”
Opens external link in new windowBNP 2019/15 Satiķu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Opens external link in new windowBNP 2019/14 Pirts ēkas jumta seguma atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde, būvniecība
Opens external link in new windowBNP 2019/13 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielcieceres ielā 16, Brocēnos apkures sistēmas atjaunošana
Opens external link in new windowBNP 2019/12 Remtes pamatskolas pirmā stāva koridora remonts;
Opens external link in new windowBNP 2019/11 Brocēnu vidusskolas vestibila un kāpņu telpu remonts;
Opens external link in new windowBNP 2019/10 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielcieceres ielā 16, Brocēnos apkures sistēmas atjaunošana; Pārtraukts!
Opens external link in new windowBNP 2019/9 Būvuzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastā"
Opens external link in new windowBNP 2019/8 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Brocēnu novadā”;
Opens external link in new windowBNP 2019/7 “Kurināmās malkas piegade”;

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40881

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB