Pašvaldība

Brocēnu novada pašvaldība

Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851
Banka: Swedbank, IBAN HABALV2X
Konts: LV04HABA0551024551712 ;
LV64HABA0551031887712

Reģistrācijas numurs: 90000024417
Tālrunis: 63807300
Fakss: 63807298
e-pasts: dome@broceni.lv