Civilstāvokļa aktu ierakstu atjaunošana

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana


Pakalpojuma īss apraksts

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  1. Jāiesniedz iesniegums, norādot izmaiņu nepieciešamību, kā arī dokumenti, kuri pamato pieprasītās darbības veikšanas nepieciešamību;
  2. Jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

  1. Civillikums;
  2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums; 3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas - datu ievadīšana. Ja nepieciešama atkārtota apliecība (dzimšanas, miršanas, laulības) - Valsts nodeva EUR 7,00


Atbildīgais speciālists

Zane Sergejeva, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, zane.sergejeva@broceni.lv, tālrunis - 63807303, adreses - Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

5 darba dienas