Būvniecība

Brocēnu novada būvvaldes pakalpojumi pieejami Latvija.lv tīmekļa vietnē:

  1. Būvniecības ieceres novērtēšana, būvatļaujas izdošana vai atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē;
  2. Izziņa par būves neesamību;
  3. Tehnisko noteikumu izsniegšana

Būvvaldes kontaktus un aktuālo informāciju skatīt: Opens internal link in current windowŠeit .