Atkritumu apsaimniekošana

Brocēnu novada pašvaldība ir veikusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu novadā uz turpmākajiem septiņiem gadiem. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem turpmāk ar 2019.gada 1.jūniju Jūs apkalpos personu apvienība, ko veido SIA “ Eco Baltia vide ” un  SIA “ Eko Kurzeme “ , ko pārstāvēs SIA “Eko Kurzeme”. Pakalpojuma cenrādis pieejams  Opens external link in new windowŠEIT.

Opens external link in new windowIepirkums par “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Brocēnu novadā”.

Līgumu iespējams noslēgt:

Interneta vietnē

Līgumu noslēgšanu elektroniski nodrošina SIA “Eco Baltia vide”. Lapā  Opens external link in new windowwww.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem” izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem. 

Klātienē

Aizpildot līguma veidlapas Brocēnu novada pagasta pārvaldēs vai SIA ‘’Eko Kurzeme’’ klienta apkalpošanas centrā Ezermalas ielā 11, Liepājā, LV-3401, kā arī līgumu formu ir iespējams izdrukāt Opens external link in new windowwww.ecobaliavide.lv. Līguma formu ir iespējams lejupielādēt Opens external link in new windowŠEIT.

Noderīga informācija

Informējam, ka adresē esošie atkritumu konteineri no 2019.gada 1. jūnija pāriet SIA “Eko Kurzeme” īpašumā, kas veiks atkritumu apsaimniekošanu norādītājā  adresē pēc līguma noslēgšanas. Tas neattiecas uz klientiem, kuriem konteiners ir savā īpašumā. 

Vēršam uzmanību,  ka saskaņā ar Brocēnu novada saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, konteinera tukšošana ir jāveic ne retāk kā vienu reizi 4 nedēļās.

Ja norādītājā pakalpojuma sniegšanas adresē atrodas konteineri atkritumu šķirošanai, aicinām sazināties par šo konteineru izvešanas kārtību.

Aicinām pievērst uzmanību šādiem līguma punktiem:

Nosacījumi par konteinera atrašanās vietu un pieejamību, konteinera saturu un papildus apjomiem;

Rēķinu piegādes veids - saņemot rēķinu pa pastu, būs jāsedz pasta pakalpojumi 1.50 EUR plus PVN apmērā. Rēķinu piegāde bez maksas tiek nodrošināta izsūtot elektroniski uz e-pastu. Norādot e-pastu, informāciju saņemsiet elektroniskā veidā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūgums, vērsties SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 22022418. Aktuālākā informācija par SIA “Eko Kurzeme” pieejama - mājas lapā Opens external link in new windowwww.ekokurzeme.lv.