Jaunumi

STRATĒĢISKIE PROJEKTI: Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana stratēģisko projektu konkursā

21.06.2021

No 2021. gada 18. jūnija līdz 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) var iesniegt projektus otrajā AIF Stratēģisko projektu konkursā programmās Demokrātijas kultūra un Cilvēktiesības. 

Konkursa ietvaros tiks atlasīti tādi projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt.

Programmā “Demokrātijas kultūra” tiek sagaidīti tādi projekti, caur kuru atbalstīšanu AIF palīdzēs stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju, veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs un stiprina pilsoniskās sabiedrības organizācijas interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā.

Programmā “Cilvēktiesības” tiek sagaidīti tādi projekti, caur kuru atbalstīšanu AIF palīdzēs vairot Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām un stiprina cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Papildu punkti tiks piešķirti projektiem, kuros plānotas izglītojošas nodarbības cilvēktiesību izpratnes palielināšanai, kā arī starpkultūru dialoga iniciatīvas izpratnes un iecietības vairošanai par Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem. 

Konkursa kopējais budžets ir 1 042 420 eiro, tai skaitā projektiem programmā “Demokrātijas kultūra” - 685 150 eiro un projektiem programmā “Cilvēktiesības” - 357 270 eiro. 

Viena projekta finansējums ir 40 000 - 105 000 eiro un AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta. 

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursā izvirzītajiem nosacījumiem (pilnu nosacījumu uzskaiti skatīt konkursa nolikumā). Īpašu uzmanību aicinām pievērst šiem:

• Organizācijas darbības fokuss atbilst vienai no AIF atbalstāmajām darbības jomām: (1) demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība; (2) cilvēktiesības un diskriminācijas novēršana; (3) sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana;

• Organizācija ir reģistrēta pirms 2018. gada 6. septembra;

• Organizācijai ir vismaz 20 000 eiro vidējais apgrozījums pēdējos trīs gados (2018.-2020.);

• Organizācijai ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra – tā publisko savus gada pārskatus, pārvaldes un izpildinstitūcijas locekļus un jaunu biedru uzņemšanas nosacījumus.

Informatīvais seminārs par konkursu un pieteikuma veidlapas aizpildi notiks 2021. gada 5. jūlijā plkst. 10.00-13.00 ZOOM platformā, kuru vadīs AIF vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš. Pieteikšanās līdz 5. jūlija plkst. 08.00 ej.uz/AIFseminars   

Vairāk informācijas: