Jaunumi

5. jūnija pašvaldības vēlēšanas iecirkņi Saldus novadā

Pievienots: 01.06.2021

2021 gada 5. jūnija pašvaldības vēlēšanas Saldus novadā

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā

 no pulksten 7.00 līdz 20.00.

 Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:

- pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

- ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;

- piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

 

Vēlēšanu iecirkņi Saldus novadā

801

SALDUS SPORTA SKOLA

 

Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus nov.

 

802

SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA

 

Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov.

 

803

SALDUS PAŠVALDĪBAS ĒKA KULDĪGAS IELĀ 3

 

Kuldīgas iela 3, Saldus, Saldus nov.

 

804

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

 

Avotu iela 12A, Saldus, Saldus nov.

 

805

BROCĒNU VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLE

 

Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu nov.

 

806

BLĪDENES PĀRVALDES ĒKA

 

"Ievas", Blīdenes pag., Brocēnu nov.

 

807

REMTES KANTORA ĒKA

 

"Kantora Ēka", Remte, Remtes pag., Brocēnu nov.

 

808

EZERES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

 

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.

 

809

GAIĶI  TAUTAS NAMS

 

"Tautas Nams", Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov.

 

810

JAUNAUCES TAUTAS NAMS

"Tautas Nams", Jaunauce, Jaunauces pag., Saldus nov.

811

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" ZĀLE

.

Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov

812

KURSĪŠU PAGASTA BIBLIOTEKAS, KULTŪRAS CENTRA ĒKA

Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov.

 

813

LUTRIŅU KLUBS

Skolas iela 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.

814

NĪGRANDES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

 

Ventas iela 2, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov.

 

815

KALNU KULTŪRAS NAMS

 

Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov.

 

816

NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

 

"Mežvidi", Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov.

 

817

PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

 

Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov.

 

818

APVIENOTĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

"Pagastmāja", Ruba, Rubas pag., Saldus nov.

 

819

SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

.

Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov

820

ŠĶĒDES SKOLA

 

Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov.

 

 

821

VAVADAKSTES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

“Krāces 2” Vadakste, Vadakstes pagasts, Saldus nov.

822

ZAŅAS PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

 

"Zaņas pamatskola", Zaņas pag., Saldus nov.

 

823

ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

"

Pagastnams", Zirņi, Zirņu pag., Saldus nov.

 

824

KURZEMĪTES PAMATSKOLA

 

"Kurzemītes Pamatskola", Būtnāri, Zirņu pag., Saldus nov.

 

825

STRIĶU KLUBS

 

“Striķi", Striķi, Zvārdes pag., Saldus nov.