Brocēnu novada pašvaldības darbinieku atvaļinājuma laiki

07.08.2019

Darbinieki kuri atrodas atvaļinājumā:

Vārds uzvārds 

Amats

Atvaļinājuma laiks

Aizvietotājs

 

Revita Kvāla- Čukna VPVKAC speciālists24.05.2021.- 30.05.2021. Linda Milne
Viļute NeimetaFinanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs 24.05.2021.- 30.05.2021.
Lana Paulauska-UzuleBlīdenes pamatskolas direktors24.05.2021.- 30.05.2021.Ruta Muhitdinova
Vineta FrīdmaneIestādes “Sociālais dienests” vadītājs01.06.2021.- 10.06.2021.Aija Siliņa
Antra RutkaBāriņtiesas priekšsēdētājs25.05.2021.- 07.06.2021.Aelita Cālīte
Daina GredzenaPII “Vālodzīte” vadītājs01.06.2021.- 14.07.2021.

Liene Melle

01.06.2021.- 13.06.2021.
Sanija JasuteRemtes pamatskolas direktors14.06.2021.- 14.07.2021.
Daila FrīdmanePII “Mūsmājas” vadītājs01.06.2021.- 14.07.2021.Ņina Paļenova
Rudīte MuraševaProjektu vadītājs03.06.2021.- 09.06.2021.
Vineta SālavaDomes priekšsēdētāja vietnieks21.06.2021.- 22.06.2021.
Zane SergejevaDzimtsarakstu nodaļas vadītājs21.06.2021.- 22.06.2021.Ina Kripševica