Jauniešu centrs "Kopā"

Juridiskā adrese:Lielcieceres iela 17, Brocēni , Brocēnu pašvaldība, LV-3851
Kontaktadrese:Lielcieceres iela 17, Brocēni , Brocēnu novada pašvaldība, LV-3851
Tālrunis:26326607
Organizācijas mērķi un darbības virzieni:

Iestādes darbības raksturojums: Brocēnu Jauniešu centru” Kopā” apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuri dzīvo Brocēnos un Brocēnu novadā. Centra apmeklējums ir par brīvu. Vidēji Jauniešu centru apmeklē 20-25 apmeklētāji dienā. Jauniešu centrā bērniem un jauniešiem ir iespēja spēlēt galda tenisu, novusu, galda spēles, sērfot internetā , nodarboties ar karatē un citām sporta aktivitātēm, izpaust sevi mākslinieciski radošā darbībā, organizēt un iesaistīties dažādos pasākumos gan centra telpās gan ārpus tām.

Galvenie uzdevumi un prioritātes:

  1. Nodrošināt jauniešiem lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas.
  2. Sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības palīdzību.
  3. Sniegt jauniešiem iespēju pašiem uzņemties atbildību, nodrošinot nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām un pasākumiem.
  4. Sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanos vienaudžu kā arī citas sabiedrības vidē.
  5. Sastādīt un īstenot sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu apmeklētājiem, kuri ir policijas nepilngadīgo lietu uzskaitē.