Būvvalde

 

No 2021.gada 1. jūlija ar būvniecību saistītiem jautājumiem sazināties ar Saldus novada pašvaldības būvvaldes attiecīgajiem speciālistiem. 

Kontaktinformācija: Opens external link in new windowŠEIT! 


Speciālistu pieņemšanas laiki:

Brocēnu novada būvvalde
  • .

    .

  • .

    .

  • .

    .

Aktuālo informāciju par būvniecības procesiem Brocēnu novadā skatīt šeit:

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Brocēnu novada teritorijā, lūdzam vērsties pašvaldības būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas (īpaši pie Cieceres ezera).

Ēku būvniecības procesa shēmas

Iesniegumu veidlapas

Iesniedzot būvvaldē ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), veidlapas iesiet visos dokumentāciju sējumos.

MK Noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

 

Būvniecības pieteikumi Brocēnu novadā