Bibliotēkas

Brocēnu pašvaldības bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena   - 10:00-18:00
Otrdiena    -  10:00-16:00
Trešdiena   - 12:00-18:00
Ceturtdiena -10:00-18:00
Piektdiena  - 10:00-18:00
Sestdiena -   10:00-16:00 *
Svētdiena -   brīvdiena

Initiates file downloadBrocēnu pašvaldības bibliotēkas darbības vidēja termiņa attīstības plāns 2017.-2021. gadam (.pdf)

Initiates file downloadBrocēnu pašvaldības bibliotēkas darba plāns 2021.gadam (.pdf)

Initiates file downloadBrocēnu pašvaldības bibliotēkas krājuma attīstības politika (.pdf)

Initiates file downloadBrocēnu pašvaldības bibliotēkas nolikums (.pdf)

Bibliotēkas tālrunis: 63865955

Brocēnu bibliotēkas vadītāja: Valda Ozoliņa , telefons 26562771

E-pasts: valda.ozolina@broceni.lv

Adrese: Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

* Jūnijā, jūlijā, augustā sestdienās slēgts
Katra mēneša pēdējā trešdienā - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena -   9:30-18:00
Otrdiena -     8:30-17:00
Trešdiena -    9:30-18:00
Ceturtdiena - 8:30-17:00
Piektdiena -   8:30-17:00
Sestdiena - brīvdiena
Svētdiena - brīvdiena

Pārtraukums 12:30-13:00

Katra mēneša otrā un pēdējā trešdiena ir metodiskā diena, bibliotēka lasītājiem slēgta.

Bibliotēkas vadītāja: Evita Veckunga

E-pasts: evita.veckunga@broceni.lv

Bibliotēkas tālrunis: 63824165

Adrese: Bērzāju iela 6A, Emburga, Cieceres pag., Brocēnu nov., LV-3851

Bibliotēka atrodas Brocēnu novada lauku teritorijā - Emburga, SIA "REMTES TRANSPORTS" telpās. Tuvākā iestāde kur var saņemt informāciju, ja bibliotēka slēgta - Brocēnu pašvaldības bibliotēkā, tālr. 63865955, Brocēnu novada domē.

Initiates file downloadCieceres pagasta Emburgas bibliotēkas nolikums (.pdf)

Initiates file downloadCieceres pagasta Emburgas bibliotēkas attīstības plāns 2021.-2025.(.pdf)

Initiates file downloadCieceres pagasta Emburgas bibliotēkas darba plāns 2021. gadam (.pdf)

Initiates file downloadCieceres pagasta Emburgas bibliotēkas krājuma attīstības plāns 2021.-2025. gadam (.pdf)

Blīdenes pagasta bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena          8.00 - 17.00
Otrdiena            8.00 - 17.00
Trešdiena           8.00 - 17.00
Ceturtdiena        8.00 - 17.00
Piektdiena          8.00 - 16.00
 
Pusdienas pārtraukums:

Pirmdiena           no plkst. 12.00 - 13.00

Otrdiena             no plkst. 12.00 - 12.30
Pārējās dienas     no plkst. 12:00 - 13:00

Bibliotēkas vadītāja: Vineta Sproģe

Bibliotēkas tālrunis: 63865502

E-pasts: bibl.blidene@broceni.lv

Adrese: Ievas, Blīdenes pag., Brocēnu nov., LV-3852

 
Katra mēneša pēdējā trešdienā Metodiskā diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
 
Initiates file downloadBlīdenes pagasta bibliotēkas nolikums (.pdf)

Initiates file downloadBlīdenes pagasta bibliotēkas attīstības plāns 2021.- 2025.

Initiates file downloadBlīdenes pagasta bibliotēkas DARBA PLĀNS 2021. gadam (.pdf)

Initiates file downloadKrājuma attīstības politika (2019.-2022.) (.pdf)

Remtes pagasta bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena           08.00 - 12.00;13:00-17:00
Otrdiena             08.00 - 12.00;13:00-17:00
Trešdiena           08.00 - 12.00;13:00-17:00
Ceturtdiena        08.00 - 12.00;13:00-18:00
Piektdiena          08.00 - 12.00;13:00-17:00

Bibliotēkas vadītāja: Lauma Jekuma

Bibliotēkas tālrunis: 63846634

E-pasts: bibl.remte@broceni.lv

Adrese: Kantora ēka, Remte, Remtes pag., Brocēnu nov., LV-3871


Katra mēneša otrā un pēdējā darba trešdienā metodiskā diena, lasītājus neapkalpo.
Katra mēneša otrā un ceturtā ceturtdienā grāmatu pienešana mājās.
Tuvākā iestāde, kur var saņemt informāciju, ja bibliotēka slēgta - Remtes pagastā, telefons: 3837295

Initiates file downloadRemtes pagasta bibliotēkas nolikums (.pdf)

Initiates file downloadRemtes pagasta bibliotēkas ziņas atkārtotai akreditācijai vietējas nozīmes bibliotēkas statusā (.pdf)

Initiates file downloadRemtes pagasta bibliotēkas krājuma attīstības plāns 2021.- 2025. gadam (.pdf)

Initiates file downloadRemtes pagasta bibliotēkas attīstības vidējā termiņa plāns (2018 - 2023.g.) (.pdf)

Initiates file downloadRemtes pagasta bibliotēkas gada darba plāns 2021 (.pdf)

Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēkas struktūrvienība Gaiķos

Darba laiks:
Pirmdiena   - 9:00-17:00
Otrdiena    - 9:00-17:00
Trešdiena   - 9:00-17:00
Ceturtdiena - 9:00-17:00
Piektdiena  - 9:00-17:00
Sestdiena   - brīvdiena
Svētdiena   - brīvdiena

Katra mēneša otrā un pēdējā trešdiena – Metodiskā diena.
Bibliotēka lietotājiem slēgta.

Bibliotekāre: Mārīte Dreimane 
Tālrunis: 63846440
E-pasts: bibl.gaiki@broceni.lv

Adrese: Gaiķu pagasta nams, Gaiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873

Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena   - 08:30-12:30; 13:00-17:00
Otrdiena    - 08:30-12:30; 13:00-17:00
Trešdiena   - 08:30-12:30; 13:00-17:00
Ceturtdiena - 08:30-12:30; 13:00-18:00
Piektdiena  - 08:30-12:30; 13:00-16:00  

Katra mēneša otrā un pēdējā trešdiena – Metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Bibliotēkas vadītāja: Liene Bartkus

Adrese: Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV-3873

Tālrunis: 63846336, 26011065

E-pasts: bibl.satiki@broceni.lv, liene.bartkus@broceni.lv

Initiates file downloadGaiķu pagasta Satiķu bibliotēkas nolikums (.pdf)

Initiates file downloadBrocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēkas attīstības stratēģija (.pdf)

Initiates file downloadBrocēnu novada pašvaldības Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēkas krājuma attīstības politika (2019.-2022.) (.pdf)

Initiates file downloadGaiķu pagasta Satiķu bibliotēkas darba plāns 2021. gadam (.pdf)