Gaiķos notiks trešā Latvijas Vietvārdu diena

Pievienots: 20.10.2020

2020. gada 20. oktobrī Gaiķu pagasta Tautas namā notiks Vietvārdu diena, ko rīko Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts sadarbībā ar Gaiķu pagasta novadpētniecības krātuvi un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru.

Lai apzinātu vietvārdu daudzveidību un veicinātu to vērtības izpratni visā Latvijā, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts jau trešo gadu rīko Latvijas pagastu Vietvārdu dienu. Pirmā šāda diena tika svinēta 2018. gadā Valkas novada Turnā, otrā tika atzīmēta pērn Viesītē, bet trešā Vietvārdu diena notiks Gaiķu pagastā, kas vietvārdnieku lokā tiek dēvēts par “balto pagastu”, jo pēc Jura Plāķa vākuma 20. gadsimta sākumā uz to dažādu iemeslu dēļ nav devusies neviena valodnieku ekspedīcija. Arī 2017. gadā “Vietvārdu talkā” atklātajā Tautas vietvārdu datubāzē (www.vietvardi.lv) ierakstīti vien seši vietvārdi. Līdz ar to šā novada vietvārdi aptuveni gadsimtu nav lingvistiski reģistrēti un publicēti. Vien daļa šo vietvārdu tikuši attēloti dažāda mēroga kartēs (piemēram, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās Vietvārdu datubāzes datus).

Nedaudzajos valodnieku reģistrētajos vākumos Gaiķu pagasta vietvārdi lepojas ar skaistiem un daudzveidīgiem pļavu nosaukumiem un ar kursisko un zemgalisko izlokšņu iezīmēm. Tas īpaši pamanāms āru vārdos jeb nelielo ģeogrāfisko objektu nosaukumos. Tā kā tie kartēs bieži vien netiek atspoguļoti un parasti zūd līdz ar paaudžu maiņu, šā pagasta vietvārdi jāuzskata par īpaši saudzējamiem, krājamiem un kopjamiem. To atzīst arī Gaiķu pagasta novadpētniece Inese Rodionova-Gulbe un abas Gaiķu pagasta bibliotekāres Liene Bartkus un Mārīte Dreimane, kuras jau pirms Vietvārdu dienas novada teritorijā vākušas vietvārdus. Savukārt LU Latviešu valodas institūts un Matemātikas un informātikas institūts turpina rūpēties par Tautas vietvārdu datubāzi, kur joprojām ikviens var reģistrēt sev zināmos vietvārdus. Šajā datubāzē ievadīti arī vairāki simti iepriekšējās Vietvārdu dienās iegūto vietvārdu. 

Gaiķu Vietvārdu dienā, ņemot vērā valsts epidemioloģisko situāciju, pētnieki nedosies ekspedīcijā pa novada apkārtni, kā ierasts, bet, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, aicinās vietējos iedzīvotājus 20. oktobrī pulksten 11.00 pulcēties Gaiķu pagasta tautas namā. Vispirms valodnieki iepazīstinās ar Latvijas, īpaši Kurzemes, vietvārdu veidošanas tradīcijām un vērtību, savukārt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas pārstāvji – par vietvārdiem Latvijas kartēs. Vietvārdu dienas otrā daļa no pulksten 13.00 tiks veltīta vietējo iedzīvotāju aptaujāšanai un vietvārdu vākšanai. Pasākuma laikā dalībniekiem būs arī iespēja izspēlēt aizraujošu Latvijas vietvārdu viktorīnu un izgatavot vietvārdu nozīmītes, bet noslēgumā klausīties  Kārļa Kazāka koncertu. Ieeja bez maksas!

Gaiķu pagasta tautas nams atrodas Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķos.

Sagatavojusi Sanda Rapa

LU Latviešu valodas institūts

sanda.rapa@lu.lv 

Tālr. 26156788 (Sanda Rapa), 29484178 (Inese Gulbe-Rodionova)