2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvi teritoriālā reforma. Brocēnu novads pievienojās Saldus novadam. Turpmāk aktuālo informāciju meklējiet tīmekļvietnē Opens external link in new windowwww.saldus.lv

Brocēnu novada jaunumi

Notikumi un aktualitātes

Pasākumu kalendārs